J. Augustaitytė - Vaičiūnienė
 
Kai akmenys nutils giedoję 
Po ratais autobusų ir tramvajų 
Ir subyrės vitražai tamsūs 
Ant mūsų akmeninio kelio,
 
     Rankas iškelsi iš dienos griuvėsių 
     Į vaikščiojančią tarp žvaigždynų ugnį, 
     Laukimo valandas supylęs 
     Į ryto indą mėlyndugnį.
 
          Paskui suradęs užmirštoj šventovėj 
          Tokią mažytę mielą kerčią...
          Ir taip joje tylėčiau amžius —
          Nė vieno žodžio neištarčiau.
 
Čia šalty pervysto vaikutį,
Ir krinta ašaros į ryto indą... 
Nebeišgirs pablūdęs miestas,
Iš kur tie dangiški akordai sklinda.
 
     Ir bus gerai, kad čia Tavęs nebesuranda 
     Medinės samanotos kaukės...
     Matysi, kaip pro langus balti paukščiai skrenda, 
     Kaip mūsų kelias švito, mainėsi ir niaukės.