Kristina Kuliavaitė
 
Aš nežinau, ar man sakei: “Ateik!”
Tačiau aš Tavimi tvirtai tikiu,
Kad mus kvieti Save pažint. Padėk 
Mums eit gyvenimo taku.
 
        Tiesa, dar mano akyse tamsu,
        Dažnai jas pakeliu į melsvą dangų 
        Ir, lyg aklasis, veide šilimą jaučiu,
        Bet nematau Tavęs po juodu langu.
 
O Tu neatstumi savų draugų,
Nors šilimos nebėr, ir saulė leidžias . . .
Tu pakeli užuolaidą juodų langų,
O Tavo akys geros ir atlaidžios.