Juozas Mikuckis
 
Širdy dar menas dvyliktoji 
Kančios stotis — stotis mirties,
Bet mirtį nustelbė išties 
Beribė Kristaus meilė toji.
 
Galingai skrieja Aleliuja!
Atsiliepia aidų aidais,
Ir žemė puošiasi žiedais —
Dangus nesigaili gėlių jai.
 
Šalin nusivylimo mintį!
Tai kas, kad audros varto —
Juk prisikels žiedai suminti,
Supurvinti nekartą.
 
Paduos ir priešas priešui ranką —
Pasaulis toksai didis!
Tam žemės ir dangaus užtenka,
Kas žengia nesuklydęs.
 
Galingai skrieja Aleliuja!
Atsiliepia aidų aidais,
Ir žemė puošiasi žiedais —
Dangus nesigaili gėlių jai.