SONĖ TOMARIENĖ

Ar meni tuos laikus,
Kai per pievas, laukus 
Nuskambėjus dainų sutartinei,
Su dainelių aidais 
Ir šventais pažadais 
Į vainiką ir meilę įpynei?
 
Ar prisimeni vis 
Tas užburtas naktis,
Kai be sapno su žvaigždėmis kalbėjai? 
Kai naktimis žvaigždė,
O dienomis gėlė
Už akis tas aiškiau nežibėjo?
O svajų vakarai,
Kai pirmi pumpurai 
Švelnaus ilgesio širdį pripylė, 
Kai mėnuliu švitai,
Debesėliu skridai,
O gėlių klausinėjai. ar myli...
 
Kai žėrėjo sniegai,
Lyg sidabro žiedai,
Atspindėdami veidą žvaigždės,
Kai širdy atradai 
Gėlę žydint žydrai,
Kurios niekad speigai nepalies...
 

 

                         Pasiliks su mumis 
                         Atminimų naktis, 
                         įrašyta į deimanto žiedą. 
                         Paklausyki, širdie, —
                         Juk tai mudviem šiandie 
                         Angelai danguje džiaugsmą gieda!