Kiekvieną rytą mano nubudimas

Gražus kaip pasaka ir aš nebegaliu

Žinot, iš kur dangus šviesos tiek imas,

Iš kur tiek saulė aukso spindulių.

 

Šiąnakt sapne kažką regėjau mielo ...

Dabar diena gražiai kaip sapnas išsiskleis

Ir mano ilgą, rūsčią metų gėlę

Apkės džiaugsmingos saulės spinduliais.

 

Visi pasauly nori būti mylimi,

Visi praeina žemę, alkdami šviesos,

Ir perdegę troškimų ugnimi,

Ir nenumaldę sielos alkanos.

 

Vytautas Mačernis