GRAŽUSIS GEGUŽIO mėnuo skirtas Marijai. Supažindinkime savo mažus vaikus su Dievo Motina. Nuostabu bus ir kartu truputį juokinga, a galop — labai jauku sužinojus, kad Marija yra Dievo, ir mano, ir mamytės, ir tėtuko, ir net močiutės motina! Juk argi ant kryžiaus mirdamas Kristus nepasakė Marijai "Štai tavo sūnus'', o šv. Jonui — "Štai tavo motina"? Ir taip mes visi — ir dėdė, ir teta, ir senelis, ir policininkas, ir gatvės šlavėjas, ir mokytojas — esame broliai, Marijos vaikai!

Visą šį mėnesį verta skirti ypatingą dėmesį Marijos paveikslui ar statulėlei. Pastatant prie jos kojų žibučių ar konvalijų indelį, o vakare, visai šeimai susirinkus, pagerbiant Dievo Motiną savo maldomis. Deja, Mergelės Marijos litanija nesuprantama mažiems vaikams. Jie net nukikena, išgirdę kai kuriuos archaiškus palyginimus. Geriau su jais sukalbėti "Sveika Marija", kurią kitą tinkamą maldą ar rožinio dalį. Visai tai priklauso nuo vaikų amžiaus, nes šia proga reikia taikytis prie jų, kad vėliau nereikėtų piktuoju varyti prie bendrų maldų.

Gegužio 27Šeštinės. Dangun Žengimas bus vaikams labai įspūdingas įvykis. Juk, kuris iš jų nėra kada nors klausęs: "Kaip galima užlipti į dangų?" Ši paskutinė Kristaus kelionė, be lėktuvo, be raketos, žmonių akivaizdoje, taps vaiko akyse stipri Dievo visagalybės manifestacija.

Birželio 6 d.Sekminės, džiugi šventė, nes Kristus parodė savo mokiniams ir kartu visiems mums, kad neapleis žemėje likusiųjų. Ugnies liežuvėliai mažiesiems gali būti baugūs. Tad priešmokyklinio amžiaus vaikams Šv. Dvasios įkvėpimą bus geriau pavaizduoti apaštalams suteikta galia kalbėti ir suprasti visas kalbas.

Gintarė Ivaškienė

Tarp žemės ir dangaus. .