Savaime aišku, kad tėvai turi palaipsniui, nuo pat mažens, vaikams išaiškinti, kaip atsiranda nauja gyvybė. Artėjant į paauglio metus, anie elementarūs biologiniai faktai turi būti papildomi gilesniu vyro-moters santykių supratimu. Taip, pvz. sūnui įdiegiamas atsakomingumo jausmas už jo veiksmus. Reikalinga padėt jam išugdyti pajėgumą kontroliuoti meilės išraiškas, padėt jam įsisąmoninti jo vyriškos galios svarbą, kuriant naują gyvybę.

     Merginai tėvai įdiegia jos moteriškos vertės pajutimą. Ji turi suprasti ir įsijausti į savo moterišką vaisingumo ciklą. Turi išmokt atpažinti savo lytinius jausmus ir nuotaikas, atšviečiančius jos ciklo bangavimus. Tai bus labai reikalinga išdirbti savikontrolei priešvedybiniame laikotarpyje.

KAIP TOLI?...

     Vieni jaunuoliai drįsta, kiti nedrįsta klausti, tačiau visi nori atsakymo į klausimą: “Kaip toli gali mūsų meilė eiti?” Šioje vietoje tas klausimas dar neliečia lytinio akto galimybės. Sunku nustatyti bendrą normą visiems, nes viena meilės išraiška gali būti šiapus pavojaus ribos vienam jaunuoliui, o jau tą ribą peršokusi kitam. Jaunuoliams reikia patarti, kad kiekvienas šioje srityje turi atskirai sau atrasti savikontrolės ribas. Deja, nei matematiškai, nei biologiškai negalima nustatyti to momento, kada ištirpsta kontrolė. Tai ir yra jaunuolio valios bei subrendimo dalykas.

     Tėvams patariama negaišti laiko, bebandant savo vaikams atrasti anas ribas ir apribojimus. Kadangi šiais laikais jaunimas tiek daug dėmesio kreipia į įvairių veiksmų sąžiningumą bei nuoširdumą, bus labai naudinga su savo sūnumis ir dukterimis aptarti anų sąlygų svarbą meilumo išreiškime. Yra gražu ir gera rodyti ypatingą dėmesį tiems, kuriuos laikome išskirtinai patraukliais. Yra bloga ir neteisinga vaidinti dėmesį tam asmeniui, kuriam to nejaučiame. Jaunuoliui yra natūralu atrasti specialų, sau skirtą asmenį, ir tada kontroliuotas fizinis meilumas yra tvarkoje. Yra visiškai nenatūralu, kai jaunuolis mano, jog ir ši, ir ana, ir trečia, ir ketvirta mergina jam yra skirta. Tai jo paties nesubrendimo pažymys.

Redakcijos pastaba.Tačiau mums atrodo, kad dar didesnis nesubrandimo pažymys bus tada, kai kokios dvylikos ar trylikos metų jaunuolis jau išsirenka sau “gyvenimo draugę” ir tik su ja tedraugauja, šalindamasis nuo kitų mergaičių. Tai yra tas garsusis, ankstyvasis “going steady”, apie kurį dabar tiek kalbama ir kuris tikrai yra viena didžiausių šio meto jaunimo nelaimių. Toks elgesys kliudo jaunuoliams subręsti ir neduoda galimybės pažinti kitų, su kuriais ar su kuriomis jis būtų tikrai laimingesnis. Taip pat tas nelaimingasis “going steady” yra didžiausia dabartinio jaunimo lytinio nesusivaldymo priežastis.

TĖVŲ ĮTAKA

     Dažnai tėvai nežino, jog jie yra netiesioginiai išrinkę savo vaikams vedybų partnerius. Net ir tokiais atvejais, kai jie neatitinka šeimos pageidavimų, teigia kun. R. Blackall straipsnyje apie tėvų rolę, ruošiant jaunuolius vedybiniam gyvenimui. Tai, ką tėvai savo meile, autoritetu ir pavyzdžiu yra per metų eilę įdiegę savo valkui, galima pamatyti iš jo pasirinktosios, su kuria jis stoja prieš Dievo Altorių.

     Toji tėvų įtaka ataidi iš tolimų vaikystės laikų. Kiekvienas jų padrąsinimas vaikui, bandžiusiam apsispręsti, formavo jo pajėgumą ateityje gerai pasirinkti įvairiose situacijose. Jei tėvai bus mylėję jį subrendusių emocijų meile — priimančia, patvirtinančia, pripažįstančia, pilna rimto dėmesio meile, — jis palaipsniui bus įgijęs tvirtą pasitikėjimą savimi.

     Jei pirminis moralinis motyvavimas, kurį tėvai įtaigojo mažam vaikui, nebuvo atpildo ar bausmės moralė, o vaiko pasitikėjimas tėvų nurodymais, suprantant, jog jie išplaukia iš tėvų meilės ir susirūpinimo jo gerove, jo visas gyvenimas bus saistomas sveikų etinių principų.

Paruošė G. I.