Šįmet alfabetine tvarka pateiksime bent 100 šiuo metu JAV rodomų filmų trumpų santrau-kinių įvertinimų.


     THE ADVENTURES OF TOM SAWYER.
     Marko Twaino klasikiniai sukurto berniuko Tomo Sawyerio padaužiški “žygdarbiai” Mississippi pakrantės miestelio gyvenimo fone. Šis spalvotas filmas rekomenduojamas visiems.

     AFTER THE FOX. Šioje spalvotoje filminėje komedijoje Peter Sellers vaizduoja Aldo (The Fox, Lapę) Vanucci, italą sukčių, kuris tampa filmų režisorium, kad galėtų įvykdyti suplanuotą piktadarystę. Smagi pramoga suaugusiems, bet nelabai tinkanti vaikams.

     ALFIE. Alfie, savanaudis, neatsakingas donžuaniškas gražuolis plazdena nuo vienos moters prie kitos. Ištikus nelaimei, atsisako vesti mergaitę, kuri pagimdo jo sūnų. Kitai per jį tapusiai nėščiai moteriai parengia abortą. Išryškinamas aborto nemoralumas. Puiki Michael Caine vaidina Alfie vaidmeny. Tik suaugusiems, ne jaunesniems kaip 18 m. amžiaus.

     ALL THE OTHER GIRLS DO. Šioje jautrioje italų dramoje žavi, bet jauna ir neprityrusi besimylinčiųjų pora bandoma sulaikyti nuo vedybų tėvų, kurie nenorom tik sudaro sąlygas jiems nusikalsti. Šis šiaip jautrus filmas apgadinamas per daug ryškios to nusikaltimo scenos. Italų kalba su angliškais užrašais. Tinkamas suaugusiems, bet ne jaunimui žemiau 18 metų.

     ALVAREZ KELLY. Spalvotas filmas apie Civilinį karą, kaip ciniškas bandų varytojas (William Holden) priverčiamas Pietiečių pulkininko (Richard Widmark) padėti jiems. Vulgari kalba ir trumpa prostitucijos scena. Suaugusiems — gera; leistinas tik vyresnysis jaunimas.

     AMBUSH BAY. Apie daug gyvybių pareikalavusią slaptą misiją, rinktinių amerikiečių marinų atliktą kare su japonais priešų laikomoj Filipinų saloj. Gana tinkamas visiems.

     AN AMERICAN DREAM. Supainiota melodrama, pritaikyta iš Norman Mailer romano.

     Televizijos pranešėjas (Stuart Whitman) įsivelia su policija, su gangsteriais ir su seniau jo mylėta moterimi (Janet Leigh). Filmas — spalvotas. Suaugusiems — šiaip sau.

     ... AND NOW MIGUEL. Žavus, spalvotas filmas pagal premijuotą vaikų apysaką apie dvylikametį Miguel, gyvenantį avių piemenų šeimoj šiandieninėje Naujojoje Meksikoje. Labai geras visiems, o ypač vaikams.

     ANY WEDNESDAY. Populiarios teatrinės komedijos spalvotas filminis pastatymas apie svetimoterystės aferą. Paviršutiniškas ir lėkštas, kaip ir pati pagrindinė komedijos veikėja. Vaidina Jane Fondą ir Jason Robards. Suaugusiems, ne jaunesniems kaip 18 metų.

     THE APPALOOSA. Spalvotas vakarietiškas filmas apie buvusio Pietiečio kario (Marlon Brando), perėjusio sieną atgauti meksikiečio bandito (John Saxon) pavogto veislinio Appaloosos eržilo. Geras — suaugusiems; be to, tinka ir vyresniajam jaunimui.

     ARABESQUE. Viena pora (Gregory Peck Ir Sophia Loren) gaudoma Londone ir jo užmiesčiuose dėl slapto hieroglifinio rašto. Išskirtinai vykusiai nufilmuota. Įdomu suaugusiems, leistina ir vyresniajam jaunimui.

     ARRIVEDERCI, BABY! Triukšminga komedija, kurioj moterų suvedžiotojas (Tony Curtis) sutinka sau lygią — savo trečią žmoną (Rosanna Schiaffino). Spalvoti Rivieros vaizdai. Suaugusiems pramogingas filmas.

     ASSAULT ON A QUEEN. Karibų žvejų vadovas (Frank Sinatra) prisijungia prie piratų grupės apiplėšti keleivinį laivą vidury vandenyno. Spalvotas filmas. Šiaip sau — suaugusiems ir vyresniajam jaunimui.

     BANG, BANG, YOU’RE DEAD. Lengva šnipinėjimo intryga, suvaidinta nuotaikingos aktorių grupės, vadovaujamos Tom Randall ir Senta Berger. Mėgstantiems tokio žanro filmus bug smagu praleisti laiką. Suaugusiems ir vyresniajam jaunimui.

 

     BATMAN. Batman (Adam West), prieš nusikaltimus kovojąs šikšnosparnis-žmogus, televizijos “pop” meno herojus, filmo ekrane kariauja su šikšnosparniais — niekšais, besikėsinančiais užkariauti Jungtines Tautas. Smagus dideliems ir mažiems Batmano garbintojams.

     THE BIBLE. Šiame “Ultra Panavision 70” spalvotame filme nepaprastai vaizdingai atkuriami šv. Rašto pradinės Genezės knygos 22 skyriai: pasaulio sukūrimas, Adomas ir Ieva rojuje, patriarcho Abraomo (George C. Scott) istorija. Visur prisilaikoma biblinio teksto, tik kai kurios dorovės atžvilgiu sunkiau pavaizduojamos vietos yra arba išleistos (pvz. Noės pasigėrimo epizodas), arba sušvelnintos (pvz. Sodomos miesto gyventojų nemoralumas pavaizduojamas trumpu išraiškos šokiu). Rekomenduojamas visiems (būtų gera mažiesiems vaikams tas istorijas iš anksto papasakoti).