Užtvara dažnai saugoja plastikines antis.

 

Bangos pradrėskia ribas ir audros žmogaus širdį.
   -Kartumui spraga ar meilei išlieti?

 

Sniegas anapus tvoros retai bepastebimas.

Jauni, kol užtvaras lipam.