SESUO M. JURGITA

Sesers M. Jurgitos (Saulaitytės) gilios minties lyrikos puokštės buvo atspausdintos lietuvių ir amerikiečių periodinėje spaudoje. 1966 m. “L. L.” straipsnių konkurse ji laimėjo pirmąja vietą.

VAIKYSTĖ

Šiltos vagos žada šiltą rupią duoną.
Alkani nykštukai buria, stebi, laukia
pirmo derliaus
pirmos varpos
kąsnio duonos.

Darbo dainos aidi saulei besileidžiant.
Dar paliksim ir palauksim.
Tik nykštukai
buria, stebi, saugo
pirmos varpos
stebuklingą grūdą.

TIKĖJIMAS

Bedugnės tekančios srove,
bedugnės verkiančios srove...

Beribė pilnatis
sidabro skaistume
ir deimanto skausme
ir deimanto nelūžtančiam skausme...

Amžini vandenys
krioklių netilstančiam aide.
Neperskelta ola
negestančia liepsna
sužibus
manoj širdyj.

NEAPYKANTA

Juodos mintys
juodų sapnų supintos...

Juodas žmogaus teismas
juodom raidėm paskelbtas
ir juodas mano žvilgsnis
juodon naktin prabilęs:

O Viešpatie,
kada prašvis?

LAUKIANT

O jeigu kada nors tamsi naktis nebepabus
ir sapnas nebelies rasos lašų,
ar Tu sugrįši pumpurą atskleisti,
ar Tu praeisi raminančiu lietum?