FUNERAL IN BERLIN. Šiame pirmos eilės filme Michael Caine vėl vaidina lakonišką britų slaptą agentą Harry Palmer. Tai lyg ir anksčiau rodyto sėkmingo filmo “The Ipcress File” tęsinys. Šiame filme jo įstaiga gauna žinią, kad Rytų Vokietijos slaptos policijos viršininkas (Oscar Homolka) nori atbėgti į vakarus. Palmer pasiunčiamas reikalą ištirti ir padėti jam pabėgti. Jam darbą apsunkina žydų agentai, kurie seka buvusius nacius. Filmas spalvotas ir puikus visiems pamatyti.

A FUNNY THING HAPPENED ON THE WAY TO THE FORUM. Zero Mostei vaidina vieną iš juokdarių šioje tikrai juokingoje komedijoje. Nors kartais juokai labai žemiški, jie niekad nepasidaro pažeidžiantys. Filmas spalvotas ir puikus visiems virš 14-kos metų.

GALIA.Jauna karjeristė moteris (Mireille Darc) įtraukiama į baisų nuotykį po to, kai ji išgelbsti skęstančią moterį. Filmas su parašais, anglų kalba. Netinkamas jaunesniems kaip 18-ka metų.

GAMBIT.Ši įdomi romantiška komedija su Shirley MacLaine ir Michael Caine sukasi apie planuojamą meno kūrinių vagystę. Daugelio filmų kritikų laikomas vienu geriausių 1966 m. filmu. Patartinas visiems, išskyrus patiems mažiausiems.

THE GAME IS OVER.Tai prancūzų gamybos filmas su gana sofistiška, bet nuobodžia intryga, kuriame vyro jauna antra žmona palaiko santykius su jo studentu sūnumi. Veikalas paįvairintas puikiom dekoracijom ir spalvom. Paraštės anglų kalba. Netinkamas rodyt jaunesniems kaip 18-kos metų.

GEORGY GIRL.Anglų komedija, kurioje nepatraukli Georgy (Lynn Redgrave) apsiima auginti savo gražios, bet neatsakomingos ir šaltos draugės valką. Filmas įdomus suaugusiems virš 18-kos metų. (Platesnė recenzija “L. L.”, 1966 m. vasario nr. 87 psl.).

GIGI.Šis Lerner ir Loewe puikios gamybos muzikalinis filmas tiksliai atkuria 1890 m. Paryžiaus gyvenimo dalelę. Leslie Caron savo patraukliu naivumu imponuoja turtingą ir gražų Louis Jourdan, kuriam linksmas betikslis gyvenimas jau atsibodęs. Filmas spalvotas, rodomas Cinema Scope. Puikus visiems, išskyrus mažiems vaikams.

GOAL!Spalvotas filmas apie pasaulinio titulo futbolo rungtynes, įvykusias Anglijoje 1966 m. liepos mėnesį. Šis filmas bus įdomus visiems futbolo mėgėjams, nors kitiems gali būti nuobodokas. Filme rodomi šių žaidynių įdomesni momentai ir atkuriamos žaidėjų bei žiūrovų nuotaikos. Trūksta ryškesnių paaiškinimų apie žaidynių eigą ir taisykles. Šiuose žaidimuose dalyvavo šešiolika tautų.

GOOD TIMES, WONDERFUL TIMES.Filme rodomos scenos iš vykstančio linksmo modernaus kokteilių baliaus, įterpiant kroninlų filmų ištraukas, vaizduojančias Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų žiaurumus. Šį anglų gamybos filminį pasisakymą už taiką labai verta pamatyti visiems suaugusiems.

THE GOSPEL ACCORDING TO ST. MATTHEW.Režisoriaus Pier Paolo Pasolinio filmas apie Kristaus gyvenimą. Vaidina vien ne-profesionalai. Kristaus pavaizdavimas (Enrique Irazoqui) yra silpnoji filmo vieta: jis atrodo kaip piktokas, griežtas, radikalus revoliucionierius. Nežiūrint to, filmas laikytinas pasisekusia Mato Evangelijos filmine iliustracija, kuri paprastu realistiniu temos traktavimu pajėgia žiūrovui sudaryti įtikinantį įspūdį. Nelabai tinka vaikams. Visiems kitiems rekomenduojamas, kaip vienas geriausių 1966 m. filmų (plačiau žr. “L. L.”, 1966 gruodžio nr., 478 psl.). GULLIVER’S TRAVELS BEYOND THE MOON. Japonų statytas ir angliškai įkalbėtas filmas apie našlaičio berniuko, šuniuko ir medinio kareivėlio Gulivero kelionę erdvėse. Nelabai įdomus net vaikams.

GYPSY GIRL. Įdomus britų filmas apie mergaitę (Hayley Mills), nekaltai ištremtą iš kaimelio ir jos išgelbėtoją čigoną. Tinka visiems.