Šiuose eilėraščiuose vaizdžiai atsispindi dabarties jaunimo nuotaikos. Jų autoriai: Mirga Pakalniškytė iš Čikagos, Laima Švėgždaitė iš Toronto, Kanados, Teresė Pautieniūtė iš Urbanos, Izida Petravičiūtė iš Los Angeles ir Augustinas Tijūnėlis iš Čikagos. (Iliustracijos — Zitos Sodeikienės).

MIRGA PAKALNIŠKYTĖ

RYTMETIS PRIE TRAUKINĖLIO

Šunys slankiojo tarp šiukšlių kiemuose
Tuščios bonkos stovi ant raupsuotų
laiptų Virš namų iškyla du
bažnyčios bokštai Kryžiai jų pranyksta

migloje Prie krautuvių pilkų
langų sustojęs ubagas siūlo gumą
praeinančiom dievaitėm lyg reljefe
Traukinėlio cypimas piauna ryto

miglą Nuo bėgio rėmų nedrąsiai
nulaša pageltusi rasa.

LAIMA ŠVĖGŽDAITĖ

TAKAI IR SUPRATIMAI

Vakarykštės dienos žingsniai skamba užnugary.
             Keisti miglotų atsiminimų kamuoliai,
              Verčiasi kaip dūmai iš anos dienos,
             Ir garsai, lyg užtikrinto sidabro,
             Tų išduotų paslapčių, tyčiojasi mintyse.

Takas atžymėtas praeitų kryžkelių ilgėja,
O supratimas, kad niekas nieku ir lieka,
Darosi skaudi jaunystės realybė.

TERESE PAUTIENIŪTĖ

MĮSLĖ

Gyvybėkurgi ji yra,
kur paslėpta
jos nestojančio ritmo mįslė?

Gal tai lingavime
plonam stiebe gėlės,
 ne ne

tai ją tik vėjas
 palenkė neklausdamas...

Gal tai krykštaujančiam
juoke mokyklinių vaikų,
 ne ne

praėjo senis skarmaluotas
su šlubuojančiu aklu šuniu...

Gal tai alsavime
mergaitės mylimos,
 ne ne

sapnus jos sergi
močia juodame karste...

Gyvybė! Kurgi ji yra?

Gal tai miege mirtinam
sėklos grūdo

ar drįstum pasakyt ne
 atgimimui pirmutinio daigo?!

 

AUGUSTINAS TIJŪNĖLIS

GELMĖSE

Prieblanda žmogaus gelmėse.
Neono reklamos blykčioja.
Lekiančių idėjų sūkury
virpa amžinosios struktūros
kaip požeminiai traukinių mūrai.
Trata garų plaktukai
ir plaka sukniedinami rąstai geležiniai.

Tai paslaptingoji llgaamžiaus raida.

IZIDA PETRAVIČIŪTĖ

TU IR AŠ

Ant sniego eisim
             pažaisti!
Statysim sniego senius.
Dainuosim, juoksimės,
juokausim mudu du.

Tik ne ant sniego!
Bet ant baltų minkštučių debesų.

Ir Tu ir aš kasim
             debesų gabalėlius
ir mesim viens į kitą.

             Juokausi Tu ir aš.
             Juoksiesi Tu ir aš.
             Verksi Tu ir aš.

Mes kartu po karštą saulutę
             žaisim aukštai ant baltų debesų.