KULTŪROS KRIZĖ

DR. S. ALIŪNAS

Ir teigiama, kad vaizdas liūdnas
Kultūros čia, tremties kely,
O aš geriu sau ligi dugno
Ir vis yra dar butely.

Protingi vyrai naiviai šneka
Trūkstą mums polėkių gilių,
O lekia puikiai Pontiakas
Plačiuoju tremtinio keliu.

Spauda ermyderį vis kelia.
Kad apkiautimą reikia vyt,
O mano viloj nei dulkelės
Ir nei knygelės nematyt.

Kas tau čiurlioniškas allegro.
Kas tau romanas ar gaida.
Kai tavo blokan veržias negras
Kultūros krizė tik tada.

BUVĘS NUOMININKAS

Vakar giedojau, tėvynės gaila.
Kur sėjau mėtą, kur sėjau rūtą.
Dabar galvoju, tai būčiau kvailas
Šeimai su vaiku nuomoti butą.

Sakiau: kaimynas lanko kaimyną.
Žmogus negali juk būti vienas.
O dabar rėkiu: kam laiptus mina
Ir su alkūnėm nutrina sienas.

Pirma galvojau: nuoma aukštoka
Ir sumokėti tikras sunkumas.
Dabar galvoju
kas neužmoka,
Te išgaruoja tuoj pat kaip dūmas.

Mielas lietuvis juk prigeri gali.
Tai vandens šilto užsukau kraną.
Te nuomą moka jis punktualiai,
Bet pats pas draugą tegu gyvena.

BAŽNYTINIAI

KATALIKAS LIBERALAS — tai tas, kuris savanoriai užrašo savo kūną po mirties medicinos mokyklai, su sąlyga kad ta mokykla nebūtų katalikų.

KONSERVATYVUS KATALIKAS — tai tas, kuris niekam savo kūno po mirties neužrašo, bet savo testamente skiria sumą pinigų kataliku medicinos mokyklai, kad ji galėtų įsigyti kokio mirusio vargšo lavoną (Robert E. Burns).

    Be abejo, jums jau teko susipažinti su didelėmis sagomis (buttons), ant kurių užrašomi politiniai šūkiai ar šiaip galingus jausmus išreiškiantys žodžiai.

    The “Catholic Herald” laikraštis praneša, kad Londone Oxfordo gatvėj pardavinėjami tokios sagos su užrašu: “Keep the Pope Off the Moon!” (laisvai verčiant, neleiskit popiežiui užsirioglinti ant mėnulio!).