CHUBASCO.Šioje romantiškoje avantiūroje jaunas Chubasco (Christopher Jones) įsimyli griežtoj aplinkoj užaugintą jūrų kapitono dukrą (Susan Strasberg). Po kelių jį vis labiau įpainiojančių epizodų jam nebelieka nieko kita, kaip rinktis kalėjimą arba ištrėmimą žvejų laivu. Jis renkas darbą laive ir turi, palikęs mergaitę, išplaukti. Grįžęs ją paslapčia veda, bet vėl susilaukia sunkumų iš jos tėvo. Suaugusiems gan neblogas filmas.

COUNTDOWN.Ši per ilga drama apie politines ir socialines erdvės užkariavimo varžybų problemas niekad nepakyla nuo žemės. Spalvota. Banali visiems.

COUNTERPOINT.įdomus dviejų asmenybių susikirtimas Antrojo pasaulinio karo fone. Charlton Heston, vaidina amerikietį dirigentą, o Maximilian Schell — gabų vokietį generolą. Filmas spalvotas. Geras suaugusiems. Netinka jaunuoliams nei vaikams.

CUSTER OF THE WEST.Tai spalvotas istorinis filmas apie generolo George Custer (Robert Shaw) paskutinį mūšį — skerdynes prie Litle Big Horn. Įdomus visiems tos rūšies filmų mėgėjams.

THE DETECTIVE.Frank Sinatra puikiai suvaidina Joe Leland, dorą Niujorko miesto detektyvą, atidengianti nesąžiningo policijos skyriaus prasižengimus. Šalia jo profesinių bėdų dar prisideda ir jo vedybinio gyvenimo vargai. Jo atsiskyrusią žmoną vaidina Lee Remick. Geras turinys, kurį, deja, lydi žiaurios scenos ir prasto lygio kalba.