Tėvai pasisako, kaip jie sprendžia pasitaikančias dideles ir mažas problemas su savo vaikais. (Iš "Parents' Magazine" žurnalo rugpjūčio ir rugsėjo nr. parengė G. Valiulienė.)

Nugalint nedrąsumą

     Svečių atžvilgiu, juos sutikdamas ir pasisveikindamas, mūsų ketverių metų sūnelis buvo labai nedrąsus. Pasitaikė, kad vienos organizacijos pietų metu mano vyrui teko atlikti šeimininko pareigas. Namo jis parsinešė šeimininko ženklą. Tai buvo patrauklus mėlynas kaspinas su įrašu aukso raidėmis: “Šeimininkas”. Mūsų sūnus užsigeidė to ženklo. Tėvas paaiškino, kad šis ženklas padaro žmogų ypatingu asmeniu ir ji gali nešioti tik svečių apsilankymo metu. Mūsų sūnus dar ir dabar džiaugiasi šeimininko pareigomis, kas kartą tapdamas vis drąsesniu.

Laikinai atsiskyrus

     Prieš išvažiuojant į ligoninę laukti antrojo kūdikio, man rūpėjo, kaip jausis mūsų pirmasis trejų metų sūnelis be manęs. Užrekordavau juoston keletą jo mėgiamų pasakų ir dainų. Man esant ligoninėje, jis dažnai klausydavosi tos juostos. Taip pat kiekvieną dieną pasikalbėdavau su juo telefonu, užtikrindama, kad greitai grįšiu. Įsitikinau, kad mano balsas juostoje jam daug padėjo mūsų atsiskyrimo metu.

Kad iš pavydo nebeignoruotų

     Mano trejų metų dukrelė savo mažajam broliukui išviršiniai pavydo nerodė, net visai jį ignoravo. Kadangi jos žodynas gausus ir gerai sugeba atpasakoti iš knygelių girdėtus skaitymėlius, aš paprašiau jos pagalbos: “paskaityti” broliukui prieš užmiegant. Savo nauja pareiga ji buvo labai patenkinta, o mažasis pamėgo jos tauškėjimą. Dabar ji nekantriai laukia jo atsibundant, kad galėtų drauge pažaisti. Taip gera klausytis jų bendro klegesio.

Dalinantis ruošos darbais

     Man nesisekė mokyti vaikų atlikti ruošos darbus ir nutariau pakeisti visą planą. Pirmiausia panaikinau visus kasdieninės ruošos darbus, nukeldama viską į šeštadienį. Antra, pasitariau su vaikais, kaip darbus paskirstyti. Kas savaitę jie norėjo išmėginti įvairius darbus. Tie, kuriuos pamėginę pagaliau išsirinko, matomai suteikė jiems didelį pasitenkinimą: pavyzdžiui, valyti langus, blizginti batus, plauti ir net skalbti. Man liko nuobodūs kasdieniniai darbai: kloti lovas, išnešti šiukšles, prižiūrėti gyvulėlius. Šeštadieniais, kol jie atlieka savo pasirinktąją ruošą, aš taip pat valau namus, būdama šalia ir padėdama nesugebantiems. Užbaigus darbą, visi pasivaišiname, jausdami didelį pasitenkinimą mūsų pačių darbu atsiekta švarių namų aplinka.