LAIMA ŠVĖGŽDAITĖ

VAIDINIMAS

Gyvenimą suvaidinti reikia genijaus!

         Ant pasaulio scenos
         Aktoriai griuvinėja,
         Artistės žiovauja,
         Muzikantai dykinėja ar triukšmauja,
         O visi kiti
         Sustoja i ratelį,
         Kurio vidury
         Tu esi.

Vaidinimą pastatyti reikia talento
         Nes didžioje auditorijoje
         Blankios minos pergrimuotos
         Ir pozos neišdirbtos,
         O neaiškaus teksto dirbtinumas
         Rodo, kad veidai visi kieti
         Ir kad stoja skubiai į rateli,
         Kurio vidury
tu viešas marionetei
        
Dar esi!

Kasdieniniam pasirodymui reikia ryžto
         Nes visi lipa atskirus laiptelius,
         Skaito brangiais atskirus daiktelius.
         Ir žvaigždutės temsta, krinta,
         Dingsta scenos vaizdas iš akių.
         Greitai baigiasi komedija,
         Kurios vidury dar tu esi,
         Ir ploja pajacai
         Tik vieni.

AUGUSTINAS TIJŪNĖLIS

PALAIMINIMAS

Ūžianti ranka šviesos
spinduliais smeigia
užtemimą tiesos,

dulksmeliu veikia,
daigeliams teikia jėgos
išsivynioti, išsiskleisti, išsiskėtoti.

APVAIZDA

Apkabinta našlaitėlė vėjo
spinduliais skaisčiai papuošta
rasos atgaivinta linguoja,
                             niūniuoja:
Jis myli mane.

KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS

TIK

Laikas yra tik:
saulė tekėjo kasdien, aušrojeryte.

Kartais sidabrinė, debesų kalne;
lašanti auksu vieną rytą jūroje;
kartą prasiskverbusi pro nepaliestą dangą;
ir, gal būt, dar vieną kartą, supanti kalnus.

Ji tekėjo per laukus, ir jūras, ir dangų,
ir kalnus
kasdien, kur mes buvome,
ir vėl tekės, kur mes nebūsime,
nes laikas yra tik:
saulė tekėjo kasdien, aušroje
ryte.
Ir mes ją matėm kartą ar du
kaip kažką puikų, nepažįstamą.

MIRGA PAKALNIŠKYTĖ

*  *  *

Saulė nesirodo laikraštiniam danguj.
Įsispyrus į šliures, pro kurių šonus
letenų iškrypę kaulai kyšo.
Ji susitaiso plieninius plaukus ir patikrina,
                  ar pirmadienis,
                   ar antradienis.

Saulė nesirodo laikraštiniam danguj
Ir jos letenų kaulai gelia.

Kalendoriuj motina žindo vaiką.
Ant eglutės kabo veidrodiniai pasauliai.

Ji gyvena virtuvėj, kur
Jos plieninė galva
Pro šarmą nemato laikraštinio dangaus.