THE UGLY ONES.Tai niekam nerekomenduojamas beprasmis ispanų-italų gamybos vakarietiškas filmas.

UP TIGHT.Bandant atsisakyti senų stereotipiškų negrų charakterizavimo, sukuriami nauji — juodų militantistų. Šiaip sau.

VERY HAPPY ALEXANDER.Mirus nuolat priekaištaujančiai ir varinėjančiai žmonai, ūkininkas Aleksandras pasijunta laisvas, pasinešdamas į smagų ir lengvą gyvenimą — valgyti, miegoti ir slampinėti su savo šuniu. Intriga menka, bet puikus spalvotas filmavimas, žaismingų žodžių satyra ir gera vaidyba padaro filmą gera pramoga suaugusiems ir jaunimui.

WAR AND PEACE.Rusų gamybos filmas pagal to paties vardo Tolstojaus romaną įspūdingai atvaizduoja XIX amž. istorinius įvykius Rusijoj ir jų pasekmes diduomenei ir masėms. Antraštės anglų kalba. Filmas tęsiasi šešias su puse valandos; labai geras suaugusiems ir jaunimui.

WHERE EAGLES DARE.Intriguojantis, II pasaulinį karą vaizduojąs filmas su Richard Burton ir Clint Eastwood. Geras suaugusiems ir jaunimui; netinkamas gal tik mažesniems valkams dėl kai kurių baisių scenų.

WITH SIX YOU GET EGGROLL.Linksma ir pramoginga komedija apie dviejų našlių (Doris Day ir Brian Keith) pastangas sujungti savo šeimas.

WORK IS FOUR LETTER WORD.Pertemptos pastangos, vaizduojančios žmogaus kovą prieš automaciją. Šiaip sau.

THE YELLOW SUBMARINE.Akinančiom spalvom pieštas filmas, lydimas 15 “beatles” dainų ir žaismingo teksto. Savotiškai pramogingas visiems.

ZITA.Filme pagrindinį vaidmenį atlieka Joanna Shimkus, patraukli lietuvių kilmės artistė. Suaugusiems filmas gal ir gali būti gana įdomus, nors jame vaizduojama krizė, deja, nepakankamai gili. Filmas — prancūzų gamybos, paraštės anglų kalba.

ADELAIDE.Našlė išteka už jauno vyro, kuriuo dalijasi su savo dukteria Adelaide. Tokie trijų asmenų santykiai veda prie susinaikinimo. Perversijos rodomos dėl pačių perversijų, be gilesnių įžvalgų. Niekam nerekomenduojama.

ALL THE LOVING COUPLES.Vyrai keičiasi žmonom, o žmonos vyrais. Pigus ir žemos moralės filmas.