VLADAS ŠLAITAS

Kažkodėl nesinori nei garsiai kalbėti, nei šūkauti
faraonų akivaizdoj.
Penki tūkstančiai metų nebuvo pajėgūs išgriauti
faraonų žavesio:
faraonų veidai tari atskirą savo kalbą,
taktą ir džiaugsmą,
kuris žaidžia akmens veidų nušlifuotam paviršiuje.
Tai kalba
, kuri nemokėjo savęs apibūdinti
ir kuri amžinai pasiliko akmens lūpose.