THE ASSASSINATION BUREAU. Tai lengva ir pramoginga komedija apie įstaigą, priimančią užsakymus nužudyti, ką tik nori.

BABY LOVE. Ne tik nuobodi, bet ir absurdiška istorija apie psichotinių polinkių penkiolikmetę našlaitę Luci, patekusią į neurotiškai reaguojančių vienos šeimos narių tarpą. Filmas niekam nerekomenduojamas.

BEFORE WINTER COMES. Susimąstyti verčiąs filmas apie gyvybės ženklus koncentracijos stovykloj Austrijoj 1945 m. Geras suaugusiems ir jaunimui, ne jaunesniam kaip 16 m. amžiaus.

THE BIG BOUNCE. Absurdi ir vulgari melodrama apie jauną iš darbo atstatytą darbininką ir jo romansą su psichopatiška meiluže. Nerekomenduojama.

THE BOSTON STRANGLER. Šiurpūs įvykiai apie pasmaugimus Bostone 1962-1964 m. bandomi padaryti pramoginiu spektakliu. Gera Tony Curtis vaidyba. Netinka nei jaunimui, nei vaikams.

THE BRUTE AND THE BEAST.Nevykęs ir nerekomenduojamas italų gamybos vakarietiškas filmas.

BULLIT. Purtančiai paveikiąs filmas, ne jaunesniems kaip 16 m.

CANDY. Nors vaidina daug kino žvaigždžių, bet jos negali nė spinksėti šiame lėkštame ir pigiame filme apie “mini” suknele apsirėdžiusios nekaltos mergaitės nuotykius sekso pripildytoj aplinkoj. Nevykęs suaugusiems; visai netinkąs nei jaunimui, nei vaikams.