ŠEIMA

Naudingi klausimai su atsakymais

1.    Ar introvertas (ramaus būdo, savo dėmesį daugiau vidun kreipiąs) yra laimingesnis su kitu į save panašiu asmeniu, ar ne?

2.    Ar išlaidus vyras su išlaidžla žmona bus laimingas, ar nelaimingas?

3.    Ar karšto temperamento asmuo turėtų rinktis panašaus temperamento asmenį gyvenimo partneriu?

4.    Kas geriau yra, ar kad žmona labiau išsilavinusi ir iš aukštesnės socialinės klasės, ar vyras?

5.    Žiūrint į tvarkos palaikymą, kuri pora būtų laimingesnė: ar toji, kurios abu partneriai yra vienodi (arba tvarkingi, arba netvarkingi), ar kurioj vienas būtų toks, o kitas kitoks?

6.    Ar asmeniui, kuris save mažai tevertina, reikia panašiai apie save patį galvojančio gyvenimo draugo, savo geresne vertės nuovoka nesmukdančio jo dar žemiau?

7.    Ar veržliam asmeniui reikia veržlaus gyvenimo partnerio, net jei abiejų siekiai būtų skirtingos srities?

8.    Ar kūrybingo ir idėjų ieškančio asmens didesnei laimei reikia asmens, kuris kartu ieškotų?

Atsakymai į klausimus, ar jiedu vedę sutars

1.    Ne, introvertui reikia ekstroverto, kad jam padarytų gyvenimą įdomesni. Du introvertai bus nuobodūs viens kitam, o du stiprūs ekstro-vertai vis varžysis tarp savęs. Taip sako specialistai. Nuovoka lyg sako, kad gera kombinacija būtų, jei ir vienas ir kitas yra abiejų polinkių, kuriuos sugebama suderinti ir asmeniškai, ir vedybiniame gyvenime.

2.    Nesutarimas dėl pinigų yra pirmoji priežastis, kodėl vedusieji ginčijasi. Kol jie vienodai galvoja — kol kartu džiaugiasi, pinigus leisdami arba taupydami — jie gyvenime sutars.

3.    Ne. Temperamentingam asmeniui reikia ramesnio, susivaldyti sugebančio gyvenimo draugo. Jei vienas susivaldo ir nieko nesako, kivirčas neužsiliepsnoja. Kitaip, ginčai gali tęstis savaitėmis.

4.    Geriau, kad vyras. Keista, bet moterys yra už vyrus jautresnės dėl savo išsilavinimo ar socialinės pozicijos ir dėl to už juos labiau jaus, jei bus ištekėjusios už žemiau stovinčio vyro, net jei vyras ir turi daugiau pinigų.

5.    Šiuo atžvilgiu kontrastai neatneša laimės: jei kas yra tvarkingas, tam labai nemiela gyventi su netvarkingu, ir atvirkščiai — netvarkingam su tvarkingu.

6.    Ne. Asmuo, kuris save mažai tevertina, jaučiasi dar prasčiau šalia kito su tokia pačia problema. Jam reikia savim pasitikinčio žmogaus, kuriuo galėtų remtis. Ir visa laimė, kad savimi pasitikinčiajam paprastai patinka turėti tą, kuris juo remiasi.

7.    Ne, jei vienas turi labai tvirtą nusistatymą ko siekti, tai antrajam reikia pamiršti savo siekimus, kad padėtų pirmajam. Kitaip, kiti pagelbininkai gali užimti jo vietą.

8. Taip, kūrybingas asmuo yra užgniaužiamas asmens, kuris nesidomi naujom idėjom, naujais ieškiniais ir atradimais. Bet supraskime teisingai: pavyzdžiui, jei vienas tapo, tai antras nebūtinai turi tapyti, bet turi domėtis tapyba ir ją vertinti.

Paruošė K. T.