Kadaise buvau pažiba.

ŠYPSANTIS

ĮSITIKINĘS

    —    Ar pažįstate mano žmoną?

    —    Dar neturėjau tokio malonumo.

    —    Malonumo? Tai tada iš tikro jos visai nepažįstate.

PAS GYDYTOJĄ

    —    Jūsų žmonos nervuotumas nepavojingas. Ji su juo gali išgyventi iki šimto metų.

    —    O aš? — susirūpinęs užklausia vyras.

ABU NUKENTĖJĘ

    Lovoje gulįs subandažuotas pacientas klausia kaimyninėje lovoje dejuojančio aplipintu veidu ligonio:

    —    Kas tamstai atsitiko?

    —    Nagi taip atsitiko, kai atsisakiau žmonai pirkti automobilio.

    —    Ak, taip... O man taip atsitiko, kai savo žmonai automobilį nupirkau...

Parinko Pr. Alš.

APDAIRUMAS

    Žmona vyrui: — Daugiau to nebegaliu pakelti. Išvažiuoju pas motiną. Duok bilietui nusipirkti 70 dolerių.

    Vyras: — Betgi bilietas kainuoja tik 35 dol.

    Žmona: — O su sugrįžimu?...

NETURĖJO PROGOS

    —    Koks buvo mirštančiojo paskutinis žodis?

    —    Jis negalėjo pratarti žodžio, nes šalimais buvo jo žmona...

UŽ TĄ PATĮ

    Tardomasis į tardytojo patarimą atvirai ir sąžiningai atsakinėti į visus klausimus, nieko nemeluojant, pasakė:

    —    Negaliu šitaip atsakinėti.

    —    Kodėl? — paklausė tardytojas.

    —    Todėl, kad už tai vos prieš metus buvau pasodintas kalėjiman ir ką tik iš jo išėjau...

ATSAKINGAS

    Darbdavys darbo ieškančiam darbininkui:

    — Aš į savo darbovietę priimu tik atsakingus darbininkus.

    Darbininkas: — Aš kaip tik toks esu. Visuomet, kai tik darbe atsitinka kokia velniava, tai man tenka atsakyti.

PRIKLAUSO NUO GREIČIO

    Stovyklautojas paklausė gidą:

    —    Ar tiesa, kad meškėnas nepuls žmogaus, nešančio baterinę lemputę?

    Gidas atsakė:

    — Tai priklauso nuo to, kaip greitai žmogus neš lempą.

DAILININKO SĄSKAITA

    Vienas Vašingtono mieste gyvenąs dailininkas už priemiesčio bažnyčios meno darbų restauravimą klebonui parašė tokią sąskaitą:

    1.    Pataisiau dešimt Dievo Įsakymų — 6.25 dol.

    2.    Nužibinau Pontijų Pilotą ir įdėjau jam vieną priekinį dantį — 1.80 dol.

    3.    Atnaujinau rojų, perstačiau žvaigždes ir nuvaliau mėnulį — 9 dol.

    4.    Pataisiau skaistyklą ir atnaujinau žuvusių sielas — 4.20 dol.

    5.    Paryškinau peklos liepsnas, velniui uždėjau naują kairįjį ragą ir nuvaliau uodegą — 14 dol.

    6.    Dvi valandas užtrukau prie įvairių darbų prakeiktiesiems — 3 dol.

    7.    Nuvaliau Balaamo užpakalį ir uždėjau jam naujus batus — 2.10 dol.

    8.    Adomui ir Ievai prisegiau naujus lapus — 0.38 dol.