J. J.

     Šiais laikais iširusių šeimų skaičius didėja ir didėja. Komunistiniame pasaulyje šeimos išyra dėl komunistų skelbiamos laisvos meilės ir dėl ekonominių sunkumų, o laisvajame pasaulyje dėl kitų priežasčių. Vienas Kanados laikraštis duoda tokių pavyzdžių.

     Viena žmona paliko savo vyrą su 8 vaikais, kai ji vėl buvo nėščia. Pabėgusi ji pasidarė abortą ir dabar laikosi prie hipių grupės. Ji kaltina save ir aplinkybes, dėl kurių ji turėjo palikti savo šeimą. Ji sako buvusi kvaila, kad ištekėjo 14-kos metų amžiaus. Ji matė, kad jų butas visuomet buvo netvarkoje, vaikai prastai aprengti, vyras visuomet piktas, o ji visuomet pavargusi. Taigi, jai nieko nebeliko, kaip iš savo šeimos pabėgti.

     1947 m. Kanadoje ištekėjo 483 mergaitės 14-15 metų amžiaus, o 1969 m. jau ištekėjo 806 tokios jaunos mergaitės. 1970 m. Kanadoje buvo 3.600 pabėgusių žmonų.

     Nemažai jaunų mergaičių išteka iš neturtingų šeimų, tikėdamos pabėgti nuo vargo ir susirasti laimę. Ankstybos vedybos dažnai laimės neatneša, nes jauni žmonės nėra pasiruošę gyvenimui. Jaunos mergaitės nori pabėgti nuo vargo ištekėdamos, o ištekėjusios — pabėgdamos iš savo šeimų.

     Pabėga žmonos iš vargingų šeimų, pabėga ir iš prabangoje gyvenančių. Ne visados ir turtuose laimė. Vieno milijonieriaus 44 metų amžiaus žmona paliko savo vyrą su trimis vaikais. Paliko priemiestyje esantį 17-kos kambarių namą su 23 akrų sklypu ir kitokia prabanga. Dabar ji dirba knygyne už 65 dolerius į savaitę. Gyvena viename kambaryje. Turtuolių gyvenimas kai kam pasidaro auksinis narvas, iš kurio ir stengiamasi pabėgti.

     Žmonų pabėgimas pastato į keblią padėtį jų vyrus. Vyras - tėvas turi uždirbti kasdieninę duoną ir rūpintis vaikų auklėjimu. Iš praktikos žinoma, jog reti atsitikimai, kad vaikų auklėjime motiną galėtų pakeisti kita moteris.

     Daug mergaičių, patekusios į bėdas, stengiasi tas klaidas parodyti jaunesnėms mergaitėms, kad jos tokių klaidų nepadarytų. Deja, mažai kas iš tų klaidų pasimoko. Auga naujos keturiolikmetės, penkiolikmetės ir vėl daro tas pačias klaidas. Gal didžiausia šeimų išsiskyrimo priežastis — stoka pareigos jausmo, pareigos supratimo. Šeimoje meilė gali ir praeiti, bet pareiga turėtų pasilikti.