DANGUOLĖ SADŪNAITE

ŽIEMA

I.

Vien tik matavimas
sniego žingsnių —
(Šviesoje ir tamsoje.)
:      :      :      :

O!
Jis suformavo
mano kaulus, kaip gėlę.
(Anksti iš ryto.)
- - - - -
Anksti,
saulės raudonam
pakėlime rankų.

II.

Žiema,
tai sniego dienos!
Tai Dievo įsikišimas
į mūsų gyvenimą.
:      :      :      :      :

Tai Jo nakties
šviesos atspindys.

LIETUS IR SNIEGAS

1.

Aš sutikau du lieknus vyrus,
Skubančius į darbą šį rytą.
Vienas nešėsi baltą kastuvą,
Kitas nešėsi juodą.

2.

“Labas rytas!” — pasveikinau juos.
“Labas rytas!
Labas rytas!”
“O kurgi saulė pradingo
šį rytą, gerieji žmonės?” — paklausiau.

3.

“Saulė?
Ji gretimam kaime
svečiuojasi.

Renka mokesčius.
Valgo ir geria per visą dieną”.

* * *

1.

Atidarau visas duris plačiai - -
ir saulę gaudančius langus:
(kaip avilius).

2.

Tenai, kur Tu supiesi,
žaliame hamake...
tarp raudonkraujų obuoliu.

* * *

1.

Kartais
man juokas iš pačios savęs.
- - - -
“Ateik pas mane, Dieve” —
                    šaukiu garsiai:
“aš Tavęs laukiu,
Tave kviečiu —
Tavęs ilgiuosi”.

2.

O senasis Adomas manyje
                                      žiūri —
Kad tiktai durys nebūtu
per plačiai atidarytos.

1.

Mano meilė Tau Dieve —
iš kūno ir kraujo.
Tau —
žodžiai švelnūs: ir žodžiai kandūs,
- - - -

2.

Mano Dieve, Tu tokią
                 mane sutvėrei!
(Mano sielos šviesias
ir tamsias dėmes.)

3.

Glamones,
ir judesius aštrius —
kaip erškėtrožes ....
Plaka mane,
plaka Tave!
:      :      :      :      :
Tik kartais, Tavo švelnumas
                        sėdi manyje,
kaip mėlynas paukštis.