Skelbiame naują konkursą parašyti straipsniui kokia nors aktualia tema šeimos ar jaunimo klausimais. Straipsnis turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, pasirašytas slapyvardžiu ir, įdėjus atskirame vokelyje savo tikrąją pavardę, adresą bei telefoną, atsiųstas redakcijai iki šių metų gruodžio mėn. 31 d.

     Už geriausius straipsnius bus skiriamos penkios premijos: I150 dol. (mecenatės Jolita ir Vida Kriaučeliūnaitės), II100 dol. (mecenatėBirutė Lieponytė), III — 75 dol. (mecenatas Vincas Kuliešius), IV50 dol. (mecenatėStefanija Rudokienė) V25 dol. (mecenatėOna Kuliešienė).

     Vertinimo komisija bus paskelbta vėliau.

     Laimėtojams premijos bus įteiktos "Laiškų Lietuviams" 25 metų sukaktuvinio banketo metu 1975 m. vasario mėn. 23 d. Jaunimo Centre.

     Nors iki konkurso pabaigos dar yra labai daug laiko, bet patartume nelaukti paskutinių dienų, nes paskui pritrūksta laiko ir negalima straipsnio kaip reikiant paruošti.