Med. dr. T. I. Rubin

     Meili žmona yra ta, kuri turi "moteriško patrauklumo" (sexappeal), ta žmona, kuri supranta vyrus. Ji skiria daug laiko ir pastangų pažinti savo vyro savybes. Sugebėjimas suprasti vyrus yra reikšmingesnis, kaip gabumai, išsilavinimas ar išorė — nustatant jos "M.R." — meilumo rodiklį.

     Leiskite man paminėti keletą dalykų, kuriuos žmona su aukštu M.R. žino visai savaime.

     1. Daugumas vyrų ieško "geros mamos", t.y., žmonos, kuri savo vyrą laiko svarbiausiu žmogumi savo gyvenime. Ji stato jį aukščiau už visus kitus žmones — įskaitant ir save pačią. Nors ji ir vertina daiktus, kuriais jis ją aprūpina (rūbus, automobilį, namus, pinigus) ir jais džiaugiasi, bet ji tų daiktų niekad nevertina daugiau, kaip savo vyro. Ji niekad jo nestato žemiau savo vaikų, savo motinos, ar bet kurio kito žmogaus. Jei jis pasijus bent truputį žemiau statomas, savo sąmonės gilumoje pajus savo žmoną nesant vertą jo visiškos meilės.

     Jis nori žinoti, kur ji yra ir, grįžęs namo, nori ją ten rasti. Jam tai yra ženklas, kad ji juo rūpinasi. Nors ir jis yra nuo žmonos priklausomas, lygiai kaip ir ji nuo jo, tai jam teikia dvasinės ramybės. Tačiau to jam niekad negalima priminti. Jis labai didžiuojasi esąs nepriklausomas, ir meili žmona tai žino. Ji parenka jam kaklaraiščius ir padeda suderinti rūbų spalvas, bet niekad neprimena, kad ji "jam tiek daug daro" ir kad jis "pats vienas nieko neįstengia pasidaryti".

     2.    Meili žmona neslepia, jei kas slegia jos širdį. Supykusi ji nesiima suktų manevrų, slapto sabotažo ar blogos nuotaikos. Ji nebumba, bet tiesiai pasako tai, ką turi pasakyti, dovanoja ir pamiršta. Ji nebaudžia seksualiniu atsisakymu, lygiai kaip kad niekad nenaudoja seksualinio atsidavimo atsidėkodama.

     3.    Kadangi ji turi teisę pasakyti "ne", meili žmona žino, jog ji turi duoti vyrui suprasti, kad jo vienoks ar kitoks klausimas susilauks teigiamo atsakymo. Toks ženklas turi būti iš jos, kartu išlaikant įspūdį, kad iniciatyva buvo iš vyro pusės.

     4.    Meili žmona žino, kad vyrai nusivylimus, jų tarpe ir seksualinėje srityje, pakelia labai sunkiai. Ji niekad nepažada daugiau, kaip galėtų įvykdyti.

     5.    Meili žmona žino, kad seksas jos vyro gyvenime turi esminės svarbos. Ji taip pat žino:

     a)    Kuriuos sugebėjimus jos vyras, kaip mylimasis išrutulios, priklauso didele dalimi nuo to, kiek ji jį supažindins su tuo, kas jai patinka ir kas ją patenkina. Tik taip jis gali įrodyti, kad jis yra geras mylimasis. Jis nepaprastai džiaugsis ir bus patenkintas dėl to džiaugsmo, kurį teikti jis dabar gali.

     b)    Seksualinis atstūmimas vyro būna suprantamas, kaip visiškas atstūmimas. Jei žmonos norai ir nuotaikos kai kada nesutampa su jos vyro norais ir nuotaikomis, jai tai nekliudo (gal kiek pasyviau, kaip paprastai) būti jam mylinčia partnere.

     c)    Žmonos nesirūpinimą savo moteriškumu vyras supranta kaip nesirūpinimą seksu, o tuo pačiu ir juo. Jis didžiuojasi žmonos patrauklumu ir vertina kiekvieną jos pastangą iškelti savo žavumą. Pavyzdžiui, jam patiks gundą naktiniai marškinukai, kai jam nereikės savo žmonos prašyti jais apsivilkti.

Daiva Grigaitytė (8 m. amžiaus)     Susimąsčius...

     d)    Nors ir kaip tolerantingu vyras dėtųsi, seksualinėje srityje jo reikalavimai žmonos atžvilgiu yra absoliutūs. Bet kuris flirtas jį labai užgauna. Meili žmona rūpinasi pritraukti tik jo dėmesį, o ne dalyvauti lyg kokiose populiarumo varžybose.

     e)    Vyras, lygiai kaip ir moteris, yra jautrus švelnumui. Jam reikia ir jis mėgsta apkabinimus, pabučiavimus, dovanas ir dėmesį, kurį ji rodo jo gyvenimui ir darbui. Ji žino, kaip labai jis vertina ją, kaip dėmesingą klausytoją.

     6. Meili žmona be priekaišto priima tą faktą, kad vyrai domisi sportu ir bendrauja su kitais vyrais. Kai vyrai kalbasi apie savo darbą ar pasaulinę politiką, jie gali jai atrodyti panašūs į žaidžiančius berniukus, bet ji nesijaučia dėl to nustumta į šalį.

     7.    Meili žmona žino, kad vyrams labai nepatinka būti stumdomiems. Nemaloni žmona jau prie durų apipuola vos grįžusį vyrą ilgu išpasakojimu visos dienos nesėkmių, apmaudo su vaikais, parduotuvėje, su amatininkais ir t.t. Jos skundai dėl visko, ką ji "turėjo pakelti", sudaro įspūdžio, kad ji yra kankinė, o vyras dėl to kaltas, ir kad vyras gali tą kaltę išpirkti, tik atsisakydamas ko nors mėgstamo.

     8.    Meili žmona nereikalauja iš savo vyro nieko negalimo. Ji nepyksta, kad vyras dirba antvalandžius tuo metu, kai ji laukia iš jo kurios nors dovanos, kurią jis gali įgyti, tik antvalandžius dirbdamas.

     9.    Meili žmona gerai žino, kas ji yra, kurios yra jos stipriosios savybės, kuri yra jos vieta pasaulyje. Ji yra aukštos nuomonės apie save ir ją perduoda aplinkai. Trumpai tariant, ji laikoma malonia, o ir ji pati supranta, kad tai yra malonu ir natūralu. Žodžiai "aš tave myliu" jai reiškia labai daug, bet jai nėra reikalo juos kasdien girdėti iš vyro tūkstantį kartų. Priešingai žmonėms su žemu M.R., ji neklausinėja nepaliaujamai: "Ar aš tau patinku? Ar aš ne gudri?" Meili žmona tiek pasitiki savimi, kad tokie patvirtinimai jai būna tik retai reikalingi.

     Būdamas psichiatras, dažnai girdžiu nelaimingas moteris skundžiantis: "Aš už jo tik todėl tekėjau, kad jis sakėsi mane taip mylįs". Meili žmona supranta geriau, ji žino, kad vyro "galvos susisukimas" ar į ją įsižiūrėjimas dar nėra meilė. Ji žino, kad meilę sudaro davimas ir prisiėmimas tarp dviejų subrendusių žmonių, kad ji yra patvari tik tada, kai ji gali tik dar augti, kai yra daug bendrų dalykų, o svarbiausia — kai žmona ir vyras rūpinasi vienas kitu. Žmonai tai leidžia būti arti vyro, su juo bendrauti, jį vis geriau pažinti, prie jo dar labiau priartėti. Jos neslegia nepakeliamas noras visiems patikti, būti visų mylima. Nėra nė vieno žmogaus, kuris yra visų mylimas. Jai reikalinga tik vienui vieno vyro meilė.

     Kaip ir visos kitos žmogiškos savybės, ir M.R. skiriasi pagal individualias moteris. Moters spontanus, natūralus meilumas išsivysto su jos subrendimu, savigarba, savo vertės pajautimu. Moteris ir kitiems pasirodo tiek meilės verta, kiek ji pati jaučiasi tokia esanti.

Išvertė J.A.S.