Ji ištekėjo už jo, nes su juo buvo taip smagu, ir išsiskyrė, nes jis buvo lepšė.

Kai aš atsakau telefonu, tai trumpai ir mandagiai, tačiau tu — kaip kirviu nukerti.

Aš pakviečiau tave į restoraną, kuris yra jaukus ir nuošalus, tačiau tu mane atvedei į tokią landynę.

Mano draugai yra linksmi ir malonūs, o tavo — nepraustaburniai.

Mūsų šeimoje yra tik nesusipratimų, o tavo — barniai, tikras pragaras.

Neturtingojo vaikas yra kvailas arba protiškai atsilikęs, turtingo — nepakankamai imlus. Neturtingojo vaikas siunčiamas į beprotnamį, turtingojo — į specialią mokyklą.

Jei aš skolingas ir manęs neragina — tai kantrybė, tačiau jei man skolingas ir nemoka — tai apsileidimas.

Jie visi važiavo per greitai, o aš stengiausi tik neatsilikti.

Jei aš keršiju, tai pagal Šv. Raštą "akis už akį", tačiau jei man žada keršyti, tai pacituoju: "gerubloga".

Aš laikausi savo nuomonės iš principo, tačiau jei tu laikaisi savo nuomonės — esi fanatikas.

Kai aš vairuoju automobilį, tai kvaili pėstieji tiesiog lenda po ratais, bet kai aš einu, tai bepročiai vairuotojai lekia lyg akis išdegę.

Tave paaukštino įstaigoje, nes esi padlaižys, o mane — nes aš to vertas.