Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

LIEPSNOS TAPYBA

M. Ivanauskas prie “Liepsnos tapybos” 314

M. Ivanauskas

     Pavartę senas enciklopedijas, randame aprašytą medžio deginimo techniką ir tam tikslui vartojamus instrumentus. Pagrindinis instrumentas yra platinos adatėlė, kuri yra kaitinama alkoholiu ir su kuria išdeginami taškeliais ir trumpais brūkšneliais įvairūs ornamentai ant medinių išdirbinių. Tai daugiausia kalinių ir mėgėjų užsiėmimas. Toks menas vadinamas pirograviūra (gr. pyr — ugnis ir pranc. gravure — graviravimas), t.y. graviravimas ugnimi, vok. Brandmalerei, angl. wood burning. Modernieji žodynai šią meno šaką jau kiek plačiau apibūdina: "Pirograviūra — tai graviravimas medyje bet kokiu įkaitintu metaliniu įrankiu". Mat, po II pasaulinio karo atsirado elektriniai lituokliai ir elektra kaitinamos graviravimui "kilpos" (prie kotelio pritvirtinta kilpos formos viela).

     1938 m. Kaune buvau suruošęs pirmąją savo dailės darbų parodą, kurioje buvo išstatyta daug ornamentuotų dėžučių, taurelių, lėkščių, portretų ir gamtovaizdžių. Visa tai buvo atlikta įkaitintais atsuktuvais. Atsuktuvo aštriąja briauna buvo apibrėžiami piešinio kontūrai, o braukiant plokščiuoju atsuktuvo paviršiumi (kaip teptuku) per medį, buvo išdeginami norimų tonų patamsi-nimai bei šešėliai. Šiuo metu atsuktuvą pakeičia elektra kaitinami lituokliai (900 laipsnių F. ir daugiau).

     Tais pačiais 1939 m. man buvo pavesta suremontuoti Kauno mieste trys pradžios mokyklos, kurios buvo apkrėstos žalingu naminiu grybu. Šiai kovai su naminiu grybu buvo panaudota ir žibalinis litavimo primusas. Tai prietaisas, kurio galvutei į-kaitus, sviedžiama liepsna.

     1958 m. atsikėlęs į JAV, radau mažą liepsnosvaidį ("torch"), kuriuo liepsna naudojama, kaip teptukas, meno kūrybai. Ir taip gimė liepsnos tapyba. Paprastai ši tapyba atliekama ant medžio ar kito paviršiaus, kuris svyla ar dega, pvz. kartonas, kamščio plokštės ar kitokios dirbtinės medienos plokštės. Darbas atliekamas deginimu dujomis, skysčiais ar įkaitinta geležimi. Spalvotai liepsnos tapybai prie skystų degalų primaišoma tam tikri chemikalai. Tekstūros įvairumui gauti galima naudoti žvyrą, akmenukus, vinis ar kitokius gelžgalius. Pirmoji liepsnos tapybos paroda buvo Čikagoje 1965 m. Theodore Roosevelt mokykloje.