DAIL. PRANAS DOMŠAITIS, kurio darbų nuotraukomis iliustruotas šis numeris, yra gimęs Klaipėdos krašte 1880 m. Meną studijavo Karaliauičuje ir Berlyne. Labai daug keliavo po įvairius kraštus. Yra surengęs daug meno parodų. Jo kūrinių yra įsigijusios meno galerijos Vokietijoje ir kitur. Sakoma, kad jo meno darbai turi daug panašumų su Chagal, Corinth, Munch, Rouault ir kt. Jo tematika įvairi, nemaža kūrinių ir religinėmis temomis.

     1929 m. vedė dainininkę Adelheid Armhold ir ją lydėjo, vykstančią dainuoti į įvairius Europos miestus. 1949 m. išvyko į Pietų Afriką drauge su žmona, kuri buvo pakviesta ten dėstyti dainavimą. Ten jis ir mirė 1965 m.