Jau galutinai nustatyta, kad mūsų ekskursiją į Egiptą, Šventąją Žemę ir Graikiją bus 1981 m. nuo balandžio 25 iki gegužės 14 dienos. Išskrendame iš Čikagos ir Niujorko balandžio 25 d., šeštadienį, ir grįžtame gegužės 14 d., ketvirtadienį. Visos kelionės kaina, įskaitant pirmos klasės viešbučius, maistą, arbatpinigius, bus apie 2300 dol. iš Čikagos, o iš Niujorko, žinoma, bus dar pigiau.

     Egipte būsime 5 dienas, Šv. Žemėje — 7 dienas, Graikijoje — 4 dienas. Egipte aplankysime ne tik įdomius senovės muziejus, garsiąsias piramides ir Sfinksą, bet nuskrisime į Luxor, kur aplankysime Nekropolį — senovės karalių kapus Mirties slėnyje. Taip pat nuvyksime apžiūrėti nepaprastai įspūdingos Karnak šventyklos. Čia bus pakankamai laiko susipažinti su senovės Egipto kultūra, klestėjusią prieš kelis tūkstančius metų.

     Šv. Žemėje aplankysime visas Evangelijose minimas vietas, kur Kristus gimė, keliavo, mokydamas žmones, kentėjo ir mirė. Aplankysime muziejus, pamatysime tas vietas, kur neseniai prie Mirties jūros buvo atkasti pirmųjų amžių Šv. Rašto rankraščiai, pasimaudysime druska prisotintoje Mirties jūroje.

     Graikija taip pat vilioja keliautojus savo senovės paminklais ir nepaprasto grožio salomis. Turėsime progos čia su viskuo susipažinti, ypač pasigėrėti žavinga Hydros sala.

     Skrisime italų oro linijos "Al-Italia” lėktuvu. Grįždami sustosime Romoje.

     Kai kurie bauginasi, kad tose šalyse gali kilti kokių nors neramumų. Nebijokite — jeigu matysime, kad ten keliauti bus nesaugu, visiems grąžinsime pinigus. Jeigu kas norės, galėsime suorganizuoti ekskursiją į kitas šalis. Tačiau manome, kad jokių neramumų nebus ir visi galėsime pasigėrėti galbūt pačiomis įspūdingiausiomis pasaulio vietomis. Ekskursiją stengiamės taip suorganizuoti, kad keleiviai per daug nenuvargtų, kad būtų pakankamai laisvo laiko pasižvalgyti, aplankyti krautuves, pasimaudyti, pailsėti.

     Jau turime užsiregistravusių daugiau kaip 30 keleivių, bet dar yra laisvų vietų. Norintieji ekskursijoje dalyvauti tuoj praneškite savo adresą. Atsiųsime daugiau informacijų. Rašyti galite "Laiškų lietuviams” adresu arba tiesiog kelionių biurui: American Travel Service Bureau, 9727 S. Western Ave., Chicago, IL 60643. Tel. (312) 238-9787.