Ši nepaprastai įdomi ekskursija į Egiptą, Šv. Žemę ir Graikiją jau visai arti. Išskrendame iš Čikagos ir Niujorko italų Alitalia lėktuvu balandžio 25 d., šeštadienį, o grįžtame gegužės 14 d., ketvirtadienį. Grįždami sustosime Romoje. Kelionė, įskaitant viešbučius, maistą, ekskursijas, arbatpinigius ir kt., iš Čikagos kainuos 2495 dol., o iš Niujorko—2395 dol. Tai tikrai nebrangu, sulyginus su kitomis panašiomis ekskursijomis.

     Egipte aplankysime ne tik įdomius senovės muziejus, garsiąsias piramides ir Sfinksą, bet nuskrisime į Luxor, kur pamatysime Nekropolį — senovės karalių kapus. Taip pat nuvyksime apžiūrėti įspūdingos Karnak šventyklos. Plauksime Nilo upe, kur Egipto princesė atrado pintinėje beplūduriuojantį Mozę, vėliau tapusį žydų tautos vadu. Čia turėsime pakankamai laiko susipažinti su senovės Egipto kultūra, klestėjusią prieš kelis tūkstančius metų.

     Šv. Žemėje važinėsime ir vaikščiosime tais keliais, kuriais prieš du tūkstančius metų vaikščiojo Kristus su savo apaštalais. Matysime visas krikščionims brangias vietas: Jeruzalę, Nazaretą, Betliejų. Bus laiko ir pailsėti bei pasimaudyti druska prisotintoje Mirties jūroje.

     Graikija taip pat vilioja keliautojus savo senovės paminklais ir nepaprasto grožio salomis. Turėsime progos čia su viskuo susipažinti, ypač pasigrožėti žavinga Hydros sala.

     Kai kurie prisibijo, kad tose šalyse gali būti kokių nors pavojų. Bet toji baimė yra visai be pagrindo. Neseniai spaudoje buvo pranešta, į kokias šalis dabar nepatartina važiuoti. Tame sąraše nebuvo nei Egipto, nei Izraelio, nei Graikijos.

     Jau turime gana daug užsiregistravusių keleivių, bet vieną kitą dar galime priimti, tik reikia skubiai registruotis šiuo adresu: American Travel Service Bureau, 9727 S. Western Avenue, Chicago, IL 60643. Tel. (312) 238-9787.

     Kelionei vadovaus kun. Juozas Vaišnys, S.J., ir Aleksas Lauraitis.