Zenta Tenisonaitė

PRISIKĖLIMAS

Šviesos tvanu, patvinsta opalinis oras.
 Skambučiai virpa sidabru senu.
Šįryt pragydo angelu galingas choras,
jauno pavasario skambiu balsu.

Ir aidi spinduliai, kaip aukso arfos stygos,
palietus pirštams rankų nekaltų.
Dainuoja danguje vėl džiaugsmo širdys
Dainuoja žemė Viešpačiui kartu! {gyvos.

PIRMOJI PAVASARIO DIENA

Saulės spindulių sūpuoklėj supas vėjas.
Kūdikis zefyro tolimų kraštų.
Į gyvybės taurę midus įsiliejęs
saldų kvapą skleidžia tarp miškų šaltų.

Sparnais suplasnoja žavesys žaismingas.
Saulė pabučiuoja pumpurus purius.
Jei ir kartais tyčia sniego snaigės sninga,
žalias karalaitis mylimasis bus.

Skamba savavalis skambus saulės varpas.
Baltam hiacintui saldėįa Širdis.
Pakartosiu aš tau šimtą šimtą kartų,
ką pavasaris dainuoja per naktis.

Neberas pastogės sielvartas apkartęs.
Vėl žaliuos, žydės ir žels
žavės visus.
Pakartosiu aš tau šimtą šimtą kartų,
ką pavasaris pasako per sapnus.
Saulės spindulių sūpuoklėj supas vėjas.
Glamonėja ir bučiuoja
nuostabus.
Kūdikis zefyro, iš šiltų kraštų atėjęs,
į svajonių šalį atveria vartus.

PAVASARIO SIMFONIJA

Ateik šiandien į šviesos spalvų puotą
ir svečias būk spalvyno spindulių.
Saulės simfonija pasauliui suokia,
Dievo gėlyne
spalvingų spalvų.

Atbudę auga gintarai geltoni —
narcizai, tulpės — ežerai spalvų.
Atrodo šoka tūkstančiai atomų,
danguj, sode ir tarp namų pilku.

Ateik šiandien, tave aš palydėsiu,
per plotus saulės nuostabių dažų.
Nerasi liekanų senų pelėsių,
tik plačią jūrą iš spalvų žalių.

Ateik šiandien! Šiandien diena spalvota.
Krokų kilimas
daina debesų.
Ateik šiandien į džiaugsmo puošnią puotą
ir būki svečias žemės ir žmonių.

ŠIANDIEN

Šiandien aš tau nuskinsiu
rausvą džiaugsmo žiedą,
papuoštą spalvomis
harmonijos brangiųjų akmenų.
Šiandien aš tau atversiu
paslėptus vartus
svajonių alko.
Ir palydėsiu takeliu namo,
kai bus visur tamsu.

Šiandien kaip kūdikiai
tikėsime i pasakų rytojų.
Ir bursim laimę vasarai,
tarytum žaidžiantys vaikai.
Užmiršim, kad pasauly
siautė baisiai aitrios kovos.
0lietaus liūtys plūdo,
nešdamos ledu lažus dažnai.

Šiandienšviesos karūną duosiu.
Tirados aukso togą
ir užburtą žavėsi
fantazijos viliojančios dainos.
Šiandien pasaulis tavo

visą žemę dovanosiu,
ir būsi karalaitis
saulės pasakos šalies gražios.