• William J. Murray, sūnus ateistės Madalyn Murray O’Hair, kuri išreikalavo, kad mokyklose nebūtų kalbama malda, dabar pirmą gegužės savaitgalį įteikė prezidentui Reagan prašymą su milijonu parašų, kad būtų malda vėl grąžinta į mokyklas. Dabar tas jos sūnus keliauja po JAV ir bažnytinėms grupėms kalba apie savo atsivertimą į religiją. Jis pasakojasi, kaip buvo paveiktas, matydamas moralinį Amerikos menkėjimą. Į jo rankas 1979 m. pateko Šv. Raštas, jis buvo labai paveiktas ir dabar jis meldžiasi kasdien, prašydamas Dievą savo motinos atsivertimo. Laike ateistų konvencijos, kurioje pirmininkavo jo motina, jis su draugais išspausdino “Washington Post” laikrašty atsišaukimą, kuriame pasakė savo motinai ir jos bendrininkams, kad “Dievas yra, Jis jus myli ir nori jums suteikti amžiną gyvenimą”. Ateiste motina, supykusi, kad sūnus atsimetė nuo bedievybės, dabar su juo nešneka. Sūnus W. Murray dabar skelbia, kad JAV jaunimas šiuo metu maldos ir religijos yra labiau reikalingas, negu bet kada. Jis skelbia, kad augančios savižudybės jaunimo tarpe rodo, jog jiems reikalinga religijos parama. Jis nori, kad vaikai priimtų tas gyvenimo vertybes, kurias skelbia tikėjimas.