Ada Karvelytė

MAŽA ŽVAKELĖ

Nesisielok,
Kad negali būti
Didelė šviesa
Ir apšviesti
Visą pasaulį.
Būki maža žvakelė
Ir apšvieski
Tik tą vietą,
Kurioje dabar esi.

TIKRASIS DŽIAUGSMAS

Tik Tavyje, Viešpatie,
Atrandame tikrą
Ir nemeluotą džiaugsmą,
Todėl padėk mums
Tai atsiminti,
Kai jo ieškome
Kur nors kitur.

TRUMPAS PASIKALBĖJIMAS

Kažkas man sakė:
“Visas savo gyvenimo dienas
Ieškojau Dievo
Ir negalėjau
Jo surasti
Aš pasakiau:
“Keista, kad taip galėjo būti

Dievas niekur
Nebuvo pasislėpęs
Nei pradingęs”.

NELAUKI

Nelauki tik sunkių
Ir skaudžių valandų
Pasikalbėti maldoje
Su Kristumi.
Kalbėkis su Juo visada,
Kalbėki apie viską.
Nesvarbu nei laikas,
Nei vieta.
Svarbu justi
Sklidiną širdį tikėjimo,
Kad Jis yra
Arti tavęs
Ir tave girdi.

ŠVELNUMAS

Švelnumas
Yra Dievo dovana.
Būti švelniam
T ai nereiškia
Būti silpnam.
Didieji dvasios milžinai
Yra tie,
Kurių širdis
Išreiškia švelnumą.

NORĖČIAU BŪTI

Nesu puiki
Kaip gėlė,
Didinga ir nuostabi
Kaip jūra,
Ar kaip paukštė,
Čiulbėjimų pilna,
Bet aš norėčiau
Tokia būti.

KRISTAUS RAMYBĖ

Kristaus ramybė
Duoda daug daugiau,
Nei žemiškoji ramybė.
Visi, kurie skiria
Kristui pirmąją vietą,
Yra pripildyti
Jo ramybės.