JUOZAS MIKŠTAS

Šventasis Kazimierai, melski už mus
Tenai, kur palikome savo namus,
Gimtinei prisiekdami grįžti atgal,
Jei jėgos nostalgijos naštą pakels.
Šventasis Kazimierai, prašom Tave,
Būk mūsų vadovu likimo laive.
Būk kelrodžiu mūsų i tuos kalnelius,
Kur mynėm, jauni Kalvarijos kelius.
Kur stūkso pilis Gedimino sena,
Kur metų garsių, ir sunkių eisena,
Tegul dar mums leidžia sugrįžti laisvon,
Globojamon Tavo, šventon Lietuvon.
Šventasis Kazimierai, šviesk mums viltim,
Tėvynėj mums esant širdim ir mintim.