Marija Stankus-Saulaitė

PASAKOS

Praeina dienos. Sukasi ašis
 degdama, nepadegdama.
Saulei nebūtu kito vardo ir
kitokios išeities: viena ir
 ta pati žioruojanti laimė.

Iš žemės stiebiasi spalvos:
būsiąs pavasaris, geltėsiąs ruduo.
Palaidoti kelsimės ir prisikėlę
grįšim į nežinią, tikrosios
padėties saugiąją kertę.

Tarp pirmojo ir antro vyksnio,
tarp būties įvairių vagų
dar susiliečia šaknys,
lakštai susipina, žiedai
atranda skaidomą ankštį.

Kažkaip suspėjam išsitiesti,
lyg žemė būtų mūsų, o mes
vaikai ne oro ar ugnies,
bet nežinios ir kasdieninio
pasisukimo į pradžią.

Nors kartą pilnu veidu gręžtis
į viso besikeičiančią eigą,
trumpai pritapti prie šviesos
spindulių ir jais prisidengti
pajėgiame, lyg būtume savi.

Ir šiandien klausiame savęs:
kur skriejo aukso gaubliai, mus pamiršę?
Po jų vien atšvaitai svajų rytuos,
kur naktys bijo baigtis ir netekti

skaidrinančios akimirkos.
Vėliau galbūt nei tiek mums nebeliks:
 lapų šviesios kraujagyslės,
lengvos žiedadulkių dangos,

vaivorykštės auksinio dryžio;
nebesiriš galbūt sapnai,
prisiminimai prasiverš retai,
žvelgesys nesieks aukščiau,

kur išsilaikome kol kas.

..............................

Branduoliniai vakarų ginklai,
užliūliuoti vakarų Europoj,
pasisukę į sovietinius kraštus,

sakykime aiškiau:
jų snapas, jų gylys, nuodas
pasieks pirma Lietuvą,

mūsų pirmutinę pašvaistę,
pradžia greitos pabaigos
mūsų protėvių ir promotinių,
mūsų pusbrolių ir pusseserių,
mūsų sielos ir pasakų.

Pirma sudegs anie saulėlydžiai,
uždus pirmiausia anie laukai;
pirma užsitrauks akys, kaip mūsų,
ir nebebus mums ko ilgėtis,

ir nebebus kada ilgėtis,
nes mes seksime šviesos greičiu
savo pusbrolius ir pusseseres

į baltą išnykimą.
Net ir išnara

neilgai liks.

     “The Pershing II’s range of 1,000 miles means it cannot reach Moscow from West Germany, but it can land its 250-kiloton warhead (15 times the Hiroshima bomb) in many parts of the western U.S.S.R. in less than ten minutes” (Time, 1983 m. sausio 31 d., 13 psl.).

     Žodžiai neišversti. Grėsmė paprastais angliškais žodžiais kasdieniškai, aiškiai ir tuo pačiu žiauriai išreiškiama. Lietuva pakliūva į tarptautinę politiką, kurioje negali ištarti nė žodžio.