Zenta Tenisonaitė

AŠ IEŠKAU ŽMOGAUS

I

Skrendanti šviesos kibirkštis.
Ir nieko daugiau negirdėti. . .
Kitoje pusėje saulė
pramynė takus žolėje,
palikdama rasotas pėdas.
Duok man ranką. . .

II

Už sapnų sienos nauji šaltiniai.
Balta linija. Begaliniai sniego laukai.
Paslaptis yra burti pasakas.
Sakyk, ar tu nori gerti su manim
iš vienos stiklinės
Žvaigždžių Šviesą?. .

III

Siela ilgisi saulės muzikos.
Lietaus virpėjimo.
Gyvybės dainos žmoguje.
Mes tiesiame rankas
amžinos kelionės Palydovui. . .
Saulės degantys pirštai
spindi bokštuose.
Aš ieškau Žmogaus. . .

IV

Vidurnaktį pasaulis neberašo
meilės laiškų.
Tyla uždarė duris.
Tu nepamiršk. . .
Vėjas yra valkata,
kuris nakvoja ant
Laiko slenksčio ir
vagia laumės juostas. . .

V

Aš gyvenau kaip lietus,
kurio skonis nei baltas,
nei kartus.
Mano veido veidrodis
atspindi mėlyną dangų.
O Dievas yra Žmogus
be paslapties. . .
Paskutinę Dieną. . .

VI

Pavasario ore
virpantis saulės tinklas.
Ar tu žinai. . .
Žemė yra mano Motina,
kada medžių pirštai
gaudo debesis. . .

VII

Per ilgai vakaro vėjas
bėga be žodžių. . .
Per ilgai neša dienos
mane tylėdamos. . .
Per ilgai kartojasi istorija,
 kada šviesos bokštai mala
stiklines valandas dykumoje.

VIII

Vakaras po vakaro
ruduo paišo mėnulį.
Šešėlius ant seno varinio veido.
T u nepaklysk paveiksle. . .
Kadaise čia stovėjo
mano tėvo namai. . .

IX

Mano paskutinio eilėraščio
žodžiai pernoko.
Meilė ir Mirtis.
Dievas ir Gyvenimas.
Kas paliks,
jei nebebus žodžių?. .

*

Aš ieškau Žmogaus. . .

❖ ❖ ❖