CHIARA LUBICH

"Dievo reikia labiau klausyti, negu žmonių” (Apd 5,29).

     Apaštalai, kurių rankomis darėsi žmonėse daug stebuklingų ženklų, buvo suimti ir įmesti į kalėjimą. Viešpaties angelas juos išvadavo, ir jie, nuėję į šventyklą, vėl ėmė mokyti.

     Tuo metu vyriausiasis kunigas sušaukė aukščiausiąją tarybą ir siuntė tarnus atvesti apaštalus iš kalėjimo. Tarnai grįžę pranešė, kad kalėjimą rado tuščią. Vėliau apaštalai buvo rasti bemoką ir atvesti į tarybą. Vyriausiasis kunigas pareikalavo jų pasiaiškinimo, sakydamas: "Mes jums drauste uždraudėme mokyti tuo vardu”. Atsiliepdamas Petras ir apaštalai tarė: "Dievo reikia klausyti labiau, negu žmonių”.

     Tie žodžiai mus moko, kad paklusnumas Dievui ir Jo Dvasiai yra svarbesnis, negu paklusnumas žmogiškajam autoritetui, nežiūrint, kaip įstatymiškas tas autoritetas būtų. Tai reiškia, kad kai kada individas turi pasirinkti. Taip atsitinka ir šiandien. Tikintysis kartais gali atsirasti ypatingoje situacijoje. Štai tipiškas pavyzdys tokių, kurie, klausydami savo sąžinės (turiu galvoje apvalytos sąžinės, kuri atskiria Dievo norą nuo savo asmeniškų polinkių) geriau suprato Dievo kvietimą Jam tarnauti ypatingame pašaukime, kunigystėje ar kurioje kitoje dvasinio gyvenimo formoje. Jei tokių pasirinkimas būtų priešingas tėvų nuomonei, jie turėtų sakyti: "Dievo reikia klausyti labiau, negu žmonių”.

     Kiekvienu atveju, Petro pareiškimas visuomet saisto visus krikščionis. Jie yra pašaukti gyventi šiame pasaulyje pagal savo principus. Taip jie turi daryti net ir tada, kai kiti, ypač tie, kurie, būdami jų autoritetu, to nenori.

     Krikščionys yra pašaukti mylėti kiekvieną, be išimčių, be diskriminacijos. Pavyzdžiui, jie turi pasipriešinti bendruomenės ar valstybės reikalavimams, kai norima primesti papročius ar elgesį, priešingą krikščionio sąžinei. Užtat kartais reikia turėti drąsos eiti prieš srovę, reaguoti prieš bet ką, kas pažeidžia žmogaus teises.

     Gali pasitaikyti įvairių situacijų, kada krikščionis turi atsakyti taip, kaip atsakė apaštalai. Jei, pavyzdžiui, įstatymas reikalautų iš gydytojo atimti žmogui gyvybę abortu ar bet kokia eutanazijos forma, krikščionis turi atsisakyti, paklusdamas Dievui, o ne žmogiškam autoritetui.

     Kitas pavyzdys yra karas, kuris neatsakingu naikinimu nueina daug toliau, negu teisėtas apsigynimas leistų. Bažnyčia jį smerkia. Jei žmogiškasis autoritetas įsakytų tokius veiksmus, krikščionys negali klausyti. Taip pat krikščionys turėtų atsisakyti eiti į agresyvinį karą. "Dievo reikia klausyti labiau, negu žmonių”.

     Mes turime ryžtingai stengtis, kad gerumas mūsų gyvenime viešpatautų visur ir visuomet. Turime saugotis, kad mūsų širdys nebūtų paliestos dvigubo standarto žalingos įtakos. Jei kiltų noras duoti pirmenybę finansiniam laimėjimui, savimylai ar asmeniškam prestižui, turime likti ištikimi savo krikščioniškiems principams. Mes turime visuomet pirma klausyti Dievo, o tik paskui žmogiško autoriteto. Tokiu elgesiu ir kitiems būsime sektinas pavyzdys.

Iš anglų kalbos išvertė K. P.