Praėjusiame numeryje rašėme, kad kitais metais nuo Verbų sekmadienio iki Atvelykio planuojame ekskursiją į Romą ir į Šv. Žemę Šventųjų metų proga. Kai kurie pareiškė nuomonę, kad Velykų metu išvažiuoti iš šeimų nebūtų gera. Taip pat kitais metais ruošiama didelė ekskursija į Romą Kazimierinių metų proga, tad vargu ar galės mūsų planuotoji ekskursija įvykti. Dabar atėjo mintis (kai kuriems prašant) tuoj po Kalėdų vykti porai savaičių į Meksiką. Ten būtų galima sutikti Naujuosius metus, aplankyti garsiausią Amerikos žemyne Marijos šventovę Gvadalupėje, pailsėti prie jūros ir t.t. Būtų labai mums naudinga, kad suinteresuotieji vienokia ar kitokia ekskursija mums tuoj parašytų ir praneštų savo pageidavimus.