Aušra Jasaitytė

     Kiekvienas jaunuolis, dar būdamas pradžios mokykloje, pradeda galvoti apie savo ateitį, ką jis darys, kaip jis gyvens.

     Jauni žmonės daugiausia yra idealistai. Jie negalvoja apie pinigus, bet galvoja, ką jis gali gero gyvenime padaryti. Tačiau ši pažiūra, žmogui augant, keičiasi. Ir yra daug jaunų žmonių, kurie, kada ateina laikas pasirinkti profesiją, žiūri į ateitį iš materialistinės pusės.

Šių metų Lituanistikos seminaro dalyviai: studentai ir lektoriai.

     Įtaką jauniems žmonėms, pasirenkant sau profesiją, turi tėvai, draugai, aplinka.

     Dažnai nepagalvojama apie sugebėjimus, apie vadinamąjį pašaukimą. Dievas kiekvienam žmogui yra davęs skirtingus gabumus, norus, sugebėjimus. Ir jeigu žmogus to neboja, nesvarbu kiek jis pinigų uždirbs, jis bus nelaimingas. Kartais neturtingas batsiuvys yra laimingesnis už turtuolį daktarą ar inžinierių. Kiekvienas žmogus gyvenime turėtų daryti tai, ką jis sugeba, kas jam patinka, tada ir jis, ir žmonės aplink jį bus laimingi.

     Negerai daro tėvai (aišku, norėdami savo vaikui gero), įkalbėdami vaikui profesiją, kurios jisai nenori.

     Šiais laikais didžiausią įtaką, ypač jauniems žmonėms, daro televizija. Jaunimas mato televizijos aparate fantastiškiausius dalykus, ir tai persiduoda į jų gyvenimą; jie nepajėgia atskirti fantazijos nuo realybės savo tikrame gyvenime.

     Televizijos ir filmų pasaulis yra perdėtas ir nerealus. Jaunimas, sekdamas įvairiais gyvenimo pavyzdžiais, matytais televizijoje ir filmuose, gyvenime dažnai skaudžiai apsivilia. Religiniame gyvenime šiais laikais trūksta kunigų ir vienuolių. Ir tai atsitiko todėl, kad antireliginis sąjūdis labai ryškiai matomas tiek gyvenime, tiek televizijos programose.

     Mažiau kuriama šeimų ir jos greičiau išyra. Tai antimoralinės dvasios šių dienų visuomenėje pasekmė. Žmogus gyvenime gali daug ko pasiekti. Tačiau niekas nėra pasiekiama be darbo. Kiekvienas žmogus gali pasiekti savo gyvenime laimės ir sėkmės, bet turi daug dirbti ir prisilaikyti moralinių įstatymų.