Alė Rūta

          "O nuo gimto slenksčio
          kvepia duona, vynas,
          tarp klevų kai laukia
          vartai atkili.

     Vieškelio dulkėto,
     dobilų raudonų
     tu pamiršti niekad,
     niekad negali” (20 psl.).

     Tai beveik "motto” visos nedidelės, skaidraus liūdesio ir tarsi rezignavimo kupinos eilėraščių knygos. Trys jos skyriai: "Palikta vasara” — Tėviškę priverstinai palikusio lietuvio prisiminimai; "Aidas” — irgi Tėviškės pasikartojantis ilgesys:

     "Jie šaukianti jūros banga
     į krantą smėlėtą, tai ten ...
     Tai ne čia,
     kai gęstam kaip žaros iš lėto...”

           ( 30 psl.)

Ir trečias knygos skyrius — įdomiu vardu: "Peteliškės sparnas”.

     "Man gimstant
     peteliškė paskolino sparną,
     kad mirštant
     atiduočiau pavasario vėjui”

           (55 psl.).

Tai elėraščiai apie gyvenimo trapumą ir jo prasmę:

     "Gyvenimas —
     Jis nepadalijamas,
     kaip džiaugsmas,
     kuris atiduodamas visas”.

     Tokia beveik "poezija prozoj”; realaus gyvenimo vaizdais — įvaizdžiais (duobėta kakta, žemės vandenys, vaismedžiai, erškėtrožės, lelijos...) išreiškiamas gyvenimo trapumas. Daugiausia nėra rimų, bet aiškiai juntamas poetinis ritmas, kaip tas gyvenimas — "praeina ir negrįžta” (72 psl.).

     Poetės Kotrynos Grigaitytės rašymo forma tebėra panaši ankstyvesnei, gal tik kiek daugiau "baltųjų eilių”. Bet ji turi savitą išsisakymo formą, dideliu nuoširdumu, moters pasaulio jautriu perdavimu, patraukliais poetiniais įvaizdžiais.

Kotryna Grigaitytė. “Tylos dovana”. Lyrika. Išleido “Darbininkas”, iliustravo Paulius Jurkus. Spausdino Pranciškonų spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207. Kaina 4 dol.