Ada Karvelytė

VELYKŲ RYTAS
 

Ore supasi
Mano džiaugsmas,
Tartum balta plaštakė.
Žemė laiminga
Žvelgia į dangų
Ir dainuoja . . .


KRISTAUS PALIKIMAS
 

Per kruviną savo kančią
Ant kryžiaus
Kristus paliko mums
Atviras duris,
Kad pro jas
 Galėtume žengti
l naują
Gyvenimo kelią.
Sklidiną meilės
Ir šviesos.

MEILĖS GALIA
 

Nieko galingesnio
Pasaulyje nėra už
Meilę.
Meilė yra Dievo dovana.
Ji gydo žmones,
Gydo tuos,
Kurie ją dovanoja,
Ir tuos,
Kurie tą dovaną
Priima.


SUSIMĄSTYMAS
 

Kuo giliau
Paskęstu Dieve,
Tuo labiau
Nuliūsta mano siela,
Nes tik tada
Pradedu suprasti
Savo menkumą.

LAIMĖS IEŠKOJIMAS
 

Nors gyvenimus
Labai netikras
Ir mažytis,
Tačiau visi
Ieško jame
Laimės valandų. .
Ieško ir neranda.
Didžioji paslaptis
Yra ta,
Kad laimė keliauja
Tik su meile drauge.
Todėl neverta ieškoti
Laimės šviesulių,
Jei širdis šalta.


KAI MELDIESI
 

Kai meldiesi,
Neprašyk Dievą
Lengvo gyvenimo.
Maldauk Jį
Išminties ir šviesos
Gyvenimo smūgiams pakelti.

DIDŽIOJI DIEVO DOVANA
 

Kas dieną
Dievas dalina
Daugybę brangių dovanų,
Bet pirmoji
Ir didžiausioji iš jų

Y ra meilės dovana.


NEŽINOJIMAS
 

Nežinau, kokius žodžius
Norėčiau pasakyti,
Kurių dar nesakiau,
Kam turėčiau atleisti
Ir iš ko
Atleidimo prašyti.
Jei ši diena būtų
Paskutinė.