Lina Didžbalytė

     Ar mergaitėms neapsimoka siekti profesijų, nes jų vieta vis tiek bus šeimoje? Gerai pagalvojus, aš manau, kad mergaitėms mokytis ir profesijų siekti yra labai svarbu.

     Jeigu nesi kvailas ir turi kiek nors proto, tai pats žinai, kad mokytis yra labai svarbu. Yra lietuviškas pasakymas: "Kas skaito, rašo — duonos neprašo”. Jeigu tik galimybės ir aplinkybės leidžia, tai visiems reikia mokslo siekti.

     Studijavęs ir baigęs universitetą, žmogus dažniausiai randa darbą. O geras darbas yra reikalingas visiems: ir moterims, ir vyrams. Dažnai išsimokslinęs žmogus daugiau pinigų gali uždirbti.

     Jeigu išsimokslinus moteris sukurs šeimą, tai ji galės daug gero padaryti savo vaikams. Ji mokės ir stengsis savo vaikus taip pat išmokyti nuo mažens. Ji supras, kad mokslas yra svarbus. Ji savo vaikams bus geras pavyzdys.

     Yra gera moteriai turėti profesiją ir tuo atveju, jeigu šeimoje nelaimė įvyktų. Didelė nelaimė būtų, jeigu jos vyras numirtų arba jei juodu išsiskirtų. Turėdama profesiją, moteris galėtų toliau dirbti ir pragyventi. Taip pat kai vaikai užauga, moteris gali dirbti savo profesijoje, nes tada ji turi daug laiko. Moteris, turėdama profesiją, jaučiasi gerai ir jaučiasi naudinga. Darbas nekenkia, jis tik gerina jos sveikatą. Smagu yra dirbti mėgstamą darbą.

     Tėvams, kurių mergaitės išsimokslina, yra džiaugsmas, kad užaugino protingą vaiką. Jie galvoja, kad gal jų dukros gyvenimas bus lengvesnis ir linksmesnis.

     Visi žmonės turėtų būti išsilavinę ir išsimokslinę. Užaugę ir išsimokslinę mergaitės savo sukurtoje šeimoje turi daug įtakos savo šeimoj ir savo vaikų gyvenime. Mokslas tai įtakai nepakenks, o tik padės.