ŪSAI IR BARZDA KENKIA SVEIKATAI!

     Visi gerai atsimename, kad dar neseniai buvo labai paplitęs paprotys vyrams, ypač jaunimui, auginti ūsus ir barzdą. Atrodo, kad jau šis paprotys pamažu eina iš mados. Tai labai gerai.

     Gal ši ūsų ir barzdos problema kai kam gali atrodyti nerimta, bet ją labai rimtai nagrinėjo rusų mokslininkas chemijos daktaras M. Dimitrijevas. Buvo tirta 16 vyrų su ūsais, 14 — su barzda, 12 — su ūsais ir barzda. Tarp jų buvo rūkančių ir nerūkančių.

     Ūsuočių ir barzdočių įkvepiamame ore rasta keliasdešimt toksinių medžiagų, tarp jų: fenolo, benzolo, toluolo, ksilolo, stirolo, etilbenzolo, acto rūgšties, amoniako, sieros vandenilio, azoto dioksido, acetono ir t.t. Plaukai toksinių medžiagų beveik neišskiria, o jeigu ir išskiria, tai kur kas mažiau negu oda (skaičiuojant pagal paviršiaus plotą). Matyt, rastosios medžiagos buvo iškvepiamos ir jas sugėrė plaukų paviršius, kuris pasižymi absorbinėmis savybėmis. Desorbuodamosios jos vėl patenka į organizmą su įkvepiamu oru. Be abejo, plaukuose susikaupia ir kitų medžiagų, kurių yra aplinkos ore.

     Nustatyta, kad ūsuočiai kvėpuoja labiau užterštu oru negu barzdočiai, o nešiojantiems ūsus ir barzdą šis neigiamas poveikis dar sustiprėja. Dar labiau patys orą užsiteršia rūkantys ūsuočiai ir barzdočiai.

     Svarbiausi oro grynumo komponentai yra atmosferos ozonas ir lengvieji jonai. Kai ore jų trūksta, pablogėja savijauta, apsunksta galva ir atsiranda kitokių negalavimų, kaip ir veikiant toksinėms medžiagoms. Todėl buvo panagrinėta ūsų ir barzdos įtaka šiems oro grynumo komponentams. Šios krypties tyrimų rezultatai buvo tokie: barzdą nešioti žalinga, ūsus — dar žalingiau, o blogiausia — ir ūsus, ir barzdą. Rūkantiems šis žalingumas dar padidėja 5-8 kartus (neskaitant tiesioginio tabako dūmų patekimo į plaučius).

     Ūsuočiai ir barzdočiai, kvėpuodami užterštu oru, greičiau nuvargsta, apsisunkina galvą, kurią ima vis dažniau skaudėti, sumažėja darbingumas. Nustatyta ir kraujospūdžio pakilimas bei padidėjęs eritrocitų nusėdimo greitis, tam tikrų apykaitos sutrikimų, dirginantis poveikis akių gleivinei ir viršutiniesiems kvėpavimo takams.

     O gal barzda ir ūsai turi filtruojamųjų savybių? Deja, jų nerasta. Tad, vyrai, skuskite ūsus ir barzdas!

ATSARGIAI BĖGIOKIME!

     Anglų medikai, kaip rašoma žurnale “Medical News”, ištyrė Oklendo mieste per vienerius metus netikėtai mirusių žmonių mirties priežastis. Tarp jų 9 vyrai nuo 35 iki 56 metų, kurie ilgiau kaip tris mėnesius buvo reguliariai bėgioję ristele (jogging). Septyni iš jų mirė bėgdami ar ką tik baigę bėgti, du — miegodami. Net paskutinę parą prieš mirtį jie niekuo nesiskundė, gerai jautėsi. Tačiau tyrimai parodė, kad visi jie turėjo širdies vainikinių kraujagyslių nepakankamumą. Taigi, norint bėgioti (jogging), reikia pirma gerai pasitikrinti širdį.

SENOVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGIJA

     Londone, Anglijoje, yra įsisteigusi Senovės mylėtojų draugija, į kurią priimami tie, kurie griežtai atsisako visų šiuolaikinės civilizacijos išradimų: nevažinėti automobiliais, neskraidyti lėktuvais, nesiklausyti nei radijo, nei televizijos, nesifotografuoti ir t.t. Pažeidusieji šiuos draudimus yra išbraukiami iš draugijos. Neseniai buvo pašalinti du nariai, susigundę pasikalbėti telefonu.

KIEK MES PRAKALBAME

     Amerikiečių mokslininkai apskaičiavo, kad kiekvienas žmogus (imama vidurkis) per dieną prakalba apie vieną valandą. Tad per visą gyvenimą kiekvienas prakalbame apie pustrečių metų. Jeigu visas savo kalbas surašytume į knygas, tai turėtume tūkstantį tomų savo “Rinktinių raštų”, kurių kiekvienas tomas būtų 400 puslapių.

MAŠINRAŠČIO REKORDAS

     Vokietė mašininkė Gabilė Monat pasiekė naują pasaulinį greitojo mašinraščio rekordą. Per sekundę ji suduoda į rašomosios mašinėlės klavišus 12 kartų. Neseniai Liucernoje, Šveicarijoje, įvykusio greitojo rašymo čempionate ji parašė vidutiniškai  704 ženklus per minutę, įskaitant ir laiką, reikalingą popieriui pakeisti.

VYRAI NETURI DRAUGŲ

     Žurnale “Psychology today” rašoma, kad psichologai ištyrė 1000 vidutinio amžiaus vyrų amerikiečių ir padarė liūdną išvadą, kad jų dauguma neturi draugų. Mat dabar, padidėjus ekonominiams ir profesiniams reikalavimams, didžiąją savo laiko dalį jie praleidžia darbe ar namuose. Naujų pažinčių nėra daug, ir vyrų bendravimas nėra toks artimas bei intensyvus kaip tokio pat amžiaus moterų.