Andrėja Kaminskaitė

     Jaunimas pradeda vartoti šias blogybes dėl įvairių priežasčių. Blogiausia yra tai, kai tas vartojimas tampa įpročiu, nuo kurio negalima pabėgti.

     Jaunuoliai dažnai pradeda rūkyti, matydami, kad rūko vyresnieji. Mano, kad ir jie rūkydami pasirodys vyresni. Bet iš tikrųjų jie atrodo juokingai, tai yra vaikai, kurie vaidina suaugusius. Kita priežastis — jei draugai siūlo rūkyti, ir tu neimsi, tai jie užpyks, nebus daugiau tavo draugai. Bet jeigu jis bus tavo tikras draugas, tai priims tave, nors ir nerūkantį.

     Dabar galbūt didžiausia jaunimo problema yra alkoholis. Kai jaunimas kur nors susirenka, pvz., į šokius, be alkoholio negali apsieiti. Jie geria, kad jaustųsi drąsesni, atsileistų įtampa. Mūsų amžiuje jaunimas turi įvairių problemų, pavyzdžiui: šeimoje su tėvais, mokykloje, nori pritapti prie kitų, nes bijo būti skirtingi. Buvau vienos organizacijos suvažiavime, kur visai nebuvo alkoholinių gėrimų. Ten sutikome Naujuosius Metus, ir buvo visai smagu. Gal todėl, kad visi buvo pažįstami ir žinojo, kad kitaip nebus. Bet jeigu vieni būtų turėję gėrimo, o kiti ne, tai jau būtų buvę problema.

     Kai kurie todėl vartoja narkotikus, kad jie pakelia nuotaiką ir leidžia užmiršti rūpesčius. Daugiausia narkotikus ima tie, kurie savo gyvenime turi visokių įtampų. Jeigu draugai pasiūlo narkotikų, tai turi būti labai stiprus, kad atsisakytum, nes bijai prarasti draugus ir būti pajuoktas. Bet pasipriešinti reikia, nes nesipriešindamas nepadėsi nei jiems, nei sau, o jei pasipriešinsi, gali būti abiem naudos. Jeigu tu neimsi narkotikų ir būsi vis tiek linksmas, patenkintas, tai ir jie pamatys, kad žmogus gali būti laimingas ir be narkotikų.

     Jaunimas, kuris pradeda gerti, rūkyti ir vartoti narkotikus, labai pakenkia savo sveikatai, socialiniam gyvenimui ir karjerai. Tie žmonės dažnai nežino, ko jie laukia iš gyvenimo, ką jie nori daryti ateityje. Jie bijo bet ką pradėti, nes turi visokių psichologinių problemų ir mano, kad nepasiseks. Dėl to vėl griebiasi savo pamėgto "vaisto”: alkoholio arba narkotikų. Ir tokiu būdu vis grimzta gilyn ir gilyn į duobę, iš kurios išlipti darosi vis sunkiau.