LEONARDAS ANDRIEKUS

Kitiems ištarsi daug paguodos žodžių,
Parodysi regėjimuos šviesių vaizdų —
Mes, atsiklaupę tyliai pabučiuoti
Penkių žaizdų —
Laimingi būsim, jei išmokysi
Atskirt Velykų rytmetį Nuo
Didžiojo Penktadienio.
Laimingi būsim, jei galėsime
Atskirti naktį
Nuo dienos.

Tiek metų nesiskubino pražysti karklai,
Išnykti akyse mirties vaizdai,
O Tu, iš savo kapo atsikėlęs,
Kvieti vardais
Visas vėles nuo senkapių,
Visas vėles nuo žvyrduobių
Į didžiąją Velykų eiseną.
O Tu kvieti, iškėlęs baltą vėliavą,
Ir mus žygiuoti Su verbų šakelėmis.

Kristaus prisikėlimo šventės proga visiems mūsų
skaitytojams, rėmėjams ir bendradarbiams linkime
prisikėlimo prasmingesniam krikščioniškam gyvenimui,
švenčiant šiais metais Lietuvos krikšto sukakti.

Redakcija, administracija ir leidėjai