Zenta Tenisonaitė

PASIKALBĖJIMAI

Atsiimk žodžius,
kurie apgraibomis
ieško mano balso
stikliniuose namuose. . .
Pėdsakų pamirštame šaltinyje. . .
Miražų rasos laše. . .
-------------------------------
Ateina vakaras
pavargęs ir vienišas. . .
Nuovargis kiekviename judesy. . .
Aš kartais per ilgai laukiu
stiklinių sapnų,
kada nėra nei dienos, nei nakties.
-------------------------------
Šešėliai danguje. . .
Dar gyvi akmenys. . .
Dar gyva šviesa. . .
Dar gyvas mano šešėlis,
tu neklausk kodėl. . .
-------------------------------
Ant drobės
mano rankų balsas
žaidžia su žvaigždėmis. . .
Dar kartais sapnuoju
gulbės pasaką ir girdžiu,
kaip žiemos tylą sudrasko
nakties varpai,
tolimi ir paslaptingi,
ieškodami

kas buvo ir kas bus. . .
-------------------------------

RUDUO

Praėjo vasara.
Atviromis akimis,
medžių nepaliesdama,
klaidžioja migla.

SAULĖLYDIS

Ant dangaus mėlynės,
Dievo paletės, pirmoji vakarinė žvaigždė,
kaip šypsenos akimirka.