Lacrima

     Mūsų metai eina ir praeina,
     Plaukia dienos, kaip upe vanduo...
     Vieni kris... Kiti vėl tęs jų dainą,
     Arba skausmą nebaigtą raudos...

     Tik tenai, iš kur mums dienos plaukia,
     Virš žvaigždynų, mėlyno dangaus,
     Ten diena negęstanti mūs laukia,
     Kur mūs širdys laimės giesmę gaus. ..

     Ten ribos nėra, nebėga metai,
     Ten jaunystė tveria amžina.
     Skausmo audros, verdantys verpetai
     Tiktai mūsų žemės dovana!

     Ten aukštai, kur tik mintis pakyla,
     Kur ištroškus skuba mūs dvasia,
     Mūsų metai, amžiai ten sudyla
     Amžinybės marių gelmėse.

     Neturi Tu metų, Dieve mano,
     Tavo laiko jūra — be krantų!
     Į bedugnę Tavo okeano
     Aš su savo dienomis krentu! ..

(Iš Lietuvos)

“Aušros Vartų” Marija. Marijos metai, prasidėję per praėjusių metų Sekmines, baigsis šių metų rugpjūčio mėnesio 15 dieną.