NYKSTA RUONIAI BALTIJOS JŪROJE

     Ruonių snukučiai puošia ne tik Suomijos reklaminių prospektų puslapius. Emblemos su šūkiais saugoti šiuos gyvūnus nupieštos ant autobusų, automobilių ir net mokinių kuprinių. Jau daugiau kaip metai Šiaurės Europoje gamtos apsaugos aktyvistai visaip stengiasi atkreipti švedų ir suomių dėmesį į šiuos jau retus gyvūnus.

     Dar prieš keletą dešimtmečių Baltijos jūroje jų buvo daugiau kaip 100.000, o dabar, optimistų prognozių duomenimis, jų liko ne daugiau kaip 1500.

     Septynių šalių susitarimu įkurtos Baltijos komisijos specialistai reikalauja visiškai uždrausti ruonių medžioklę. Svarbiausia gyvūnų nykimo priežastis — didelis Baltijos jūros užterštumas. Baltija — ne tik intensyvios laivininkystės jūra. Jos pakrantėse šimtai pramonės įmonių. Tarpvyriausybinė Baltijos jūros aplinkos apsaugos komisija nustatė, kad įvairių priemaišų Baltijos vandenyje sumažėjo, Botnijos įlankoje — net perpus. Tačiau ruonių gynėjai tuo nesidžiaugia. Jei nebus imtasi ryžtingų priemonių artimiausiais metais šiems gyvūnams gelbėti, Baltija jų neteks.

SUOMIAI IR SAUNA

     Kai kurie mėgsta tvirtinti, kad kiekvienas suomis turi sauną. Žinoma, tai yra perdėta, bet vis dėlto turbūt nėra nė vieno kito krašto, kur būtų įrengta tiek saunų namuose. 1986 metų surašymo duomenimis, Suomijoje buvo 623.941 veikianti sauna. Vadinasi, šimtui Suomijos gyventojų vidutiniškai tenka 13,2 saunos. Prieš 15 metų panašus santykis buvo kaimuose, o miestuose šimtui gyventojų teko tik 5,9 saunos. Dabar ir miestų naujų namų butuose, gyventojam pageidaujant, įrengiamos saunos.

NAFTA MILANE

     Tik už 15 km nuo garsiosios Milano katedros yra siurbiama nafta, kuri, specialistų manymu, yra dar geresnė už Saudi Arabijos naftą. Naftos čia ieškoti pradėta 1981 m., o jau ateinančiais 1982 m. jcs rasta 4500 m. gilumoje. Telkimo ribos dar nenustatytos, todėl veikia tik du gręžiniai, tačiau jie per metus duoda 350 tūkstančių tonų naftos.

ALKOHOLIO KENKSMINGUMAS

     Medikai siūlo įtraukti alkoholinius gėrimus į sąrašą medžiagų, sukeliančių įgimtus defektus, ir ant butelių klijuoti įspėjančias etiketes. Nustatyta, kad 44% vaikų, kurių tėvai chroniški girtuokliai, ir 11% vaikų, kurių motinos nėštumo pradžioje kasdien išgerdavo po 2-4 taureles spiritinių gėrimų, yra daugiau ar mažiau protiškai atsilikę.

NAUJAS RADINYS EGIPTE

     Egipte, Karalių Slėnyje, archeologai aptiko naują kapvietę, pastatytą prieš 3300 metų. Paskutinis didelis radinys šiame rajone buvo jauno faraono Tutanchamono kapvietė, atrasta 1922 metais.

     Kai kurie duomenys liudija, kad čia buvo palaidotas keletas iš daugelio Ramzio sūnų. Centrinė kapvietės patalpa apgriuvusi ir beveik iki lubų užpilta žvirgždu. Jos plotas 30,5 x 30,5 m, o lubas remia 16 didelių kolonų.

     Ekspedicijos vadovai mano, kad lobių, panašių į Tutanchamano kapvietės radinius, kažin ar čia bus aptikta. Dauguma Karalių Slėnio kapų buvo apiplėšti jau faraonų laikais.

GRESIA IŠNYKIMAS

     Amerikiečių mokslininkai padarė išvadą, kad dar šio šimtmečio pabaigoje išnyks šimtai tūkstančių augalų ir gyvūnų rūšių. Tai bus viena didžiausių katastrofų po dinozaurų išnykimo. Ypač didelė grėsmė Afrikai, Azijai, Centrinei ir Pietų Amerikoms, kur katastrofiškai naikinami atogrąžų miškai. Dabar jų jau net 40% mažiau negu buvo prieš keletą, dešimtmečių.

NAUJA ALERGIJOS RŪŠIS

     Žurnalas “New Scientist” (Anglija) rašo, kad grupė Anglijos ir JAV alergologų atrado seniau nežinotą alergijos rūšį — liguistą jautrumą elektromagnetiniams laukams. Kai kurie jų tirtieji pacientai jautrūs netgi elektroniniams rankiniams laikrodžiams. Liga pasireiškia pykinimu, nuovargio jutimu, nervingumu, o kartais net sutrinka žarnyno veikla.