Vija Bublytė

     Jaunimas - jų tarpe ir aš - labai mėgsta su draugais ir draugėmis pasidalinti savo nuomonėmis apie auklėtojus, mokytojus, vadovus... Mes vieni su kitais esame labai atviri. Mėgstame ir savo tėvų pažiūras kritikuoti, ir pareikšti savo nuomonę, kur nesutinkame. Esame galvojantys individai, tad norėtume, kad kiti su mūsų nuomonėmis daugiau skaitytųsi.

     Auklėtojais labiausiai laikau savo tėvus. Man patinka, kad tėvai rūpinasi dvasiniu ir tautiniu vaikų auklėjimu, sudaro jiems galimybes stovyklauti, lankyti lituanistines mokyklas, dalyvauti organizacijose, skatina toleruoti kitų pažiūras ir pan. O mokytojus laikau žinių perteikėjais, patarėjais, pagalbininkais. Jaunimui mokytojai turi daug reikšmės, nes nuo mokytojo dažnai priklauso ir sėkmė moksle, ir kūrybingumas, ir profesinis pasirinkimas.

     Todėl ir norėčiau apie mokytojus pareikšti savo nuomonę. Mums tenka pažinti labai daug mokytojų, su jais praleisti daug laiko. Prisimindama savo mokytojus nuo pat darželio, matau, kad kiekvienas mokytojas yra kitoks. Kiekvienas mokytojas skirtingai dėsto tuos pačius dalykus.

     Man patinka mokytojo veido išraiška, dvelkianti gyvenimu, linksmumu. Akys, kurios apima visą auditoriją, apranga, pritaikyta prie laikotarpio; ji turi būti tvarkinga ir madinga. Savo dėstomą dalyką turi aiškinti ne per garsiai, bet vaizdingai, trumpai, kas sukelia norą atidžiai klausyti. Kitaip - klausant pavargstama ir darosi neįdomu. Nepatinka, kai mokytojas aiškindamas vis į knygą žiūri.

     Patinka, kai pamokos metu daromos trumpos pauzės, kur galima šiek tiek atsikvėpti, atsileisti. Tada pagyvėja aktyvumas. Yra svarbi mokytojo rodoma tolerancija. Jis turi leisti pasireikšti mokinio skoniui, nuomonei, nes visi norime būti suprasti. Mokytojas turi būti artimas mokinio draugas, bet nerodyti, kad jis yra jaunimo formuotojas. Mes patys, mokytojui padedant, save formuojame ir kuriame.

     Patinka, kai mokytojas rodo susidomėjimą atliktu darbu ir nenuvertina mokinio pastangų.

     O silpnai atliktą darbą skatina geriau suprasti ir bandyti iš naujo. Be to, turi visus vienodai vertinti ir vengti simpatijų kuriam nors išrinktajam.

     Man patinka išradingas mokytojas, sugebantis kiekvienoje situacijoje mokiniui padėti ir patarti. Patinka muzikalus ir meną mėgstantis mokytojas, kad galėtų ugdyti gerą skonį: keliautojas - kad įdiegtų norą pažinti kitų kraštų kultūrą, meną, gamtą bei jos grožį.

     Šiame krašte mes turime daug dirbti, kad pajėgtume subręsti pilnutiniu žmogumi. Mes keliame pageidavimus, reikalavimus, norus, kas mums patinka. Iš kiekvieno mokytojo renkamės tai, ką jaučiame ir matome sau geriausio ir naudingiausio.

     Nesvarbu, kaip į mokytoją žiūrėtume, kaip jis mums patiktų, bet jį turime gerbi ir vertinti, prisiminę tos gražios Lietuvoje sukurtos dainelės žodžius:

     “Mokytojo pirštai sąsiuvinį sklaido,
     Kreivos raidės žvilgsniui poilsio neduos,
     O judrus pieštukas brauks mažiausią klaidą,
     Kad vėliau išvengtum kiekvienos klaidos.

     Tu neužmiršk paties geriausio draugo:
     Jis ateitin atvėrė tau duris
     ..............................................

     Maža kuo pasauly būti tu gali.
     Šiandien neužmirški, kam likai skolingas
     Už tą pirmą žingsnį dideliam kely!”