Šį “Laiškų lietuviams” numerį iliustruojame nuotraukomis iš įdomios, meniškos Tytuvėnų bažnyčios. Nuotraukos yra gautos iš Lietuvos, bet jų autorių nežinome, tad juos atsiprašome.

    Tytuvėnų bažnyčia galbūt yra viena iš puošniausių bažnyčių visoje Lietuvoje. Čia yra ne tik bažnyčia, bet visas įdomus ir įvairus ansamblis: vadinamoji “Laiptų” koplyčia, vienuolynas, įvairūs ūkio pastatai ir kt. Ansamblio iniciatorius ir fundatorius buvo grafas Andrius Valavičius. 1613 m. jis pakvietė į Tytuvėnus bernardinus vienuolius ir prižadėjo juos aprūpinti žemėmis bei kitokiomis dovanomis ir privilegijomis. Bažnyčios ir vienuolyno statybai jis paskyrė 10.000 auksinų, bet architektu pasirūpinti pavedė patiems vienuoliams, pabrėždamas, kad kuo geresnį pasirinks, tuo bus jam maloniau. 1618 m. jau buvo galutinai parengtas ansamblio projektas, ir vadovauti statybos darbams pakviestas meistras Tomas Kasparas (Caspar). Bažnyčios statyba truko apie 16 metų — ji buvo baigta 1633 m., o 1635 m. ji buvo konsekruota Žemaičių vyskupo Jurgio Tiškevičiaus.

    Bažnyčios išorė yra gana paprasta, bet vidus labai puošnus ir meniškas, ypač didingai atrodo didysis altorius. Viso ansamblio statinių išorės formos turi gotikos, renesanso ir baroko stilių specifinių bruožų, o bažnyčios interjero pagrindiniai meniniai įrengimai (altoriai, vargonai, sakykla, krikštykla) yra vieningų rokoko formų.

    Prie bažnyčios yra ir minėtoji “Laiptų” koplyčia, kurioje yra altorius su Nukryžiuotuoju, žmonių laikomu stebuklingu. Koplyčioje įrengti dveji laiptai: vieni maldininkams keliais lipti prie altoriaus su Nukryžiuotuoju, o kiti — nulipti žemyn.

    Tytuvėnų bažnyčia bei vienuolynas ne tik yra turtingi savo architektūra, bet čia yra sutelkta daug meniškų bažnytinių reikmenų ir labai daug vertingų paveikslų.

    Plačiau apie šią bažnyčią galima pasiskaityti Br. Kviklio veikale “Lietuvos bažnyčios”, III tomas (Kauno arkivyskupija), 417-426 psl. Taip pat įdomios medžiagos yra 1987 m. Vilniuje “Minties” išleistoje brošiūroje “Tytuvėnų architektūros ansamblis”.